آزاد کردن جغد سفید در جنگل قلم


به مشاوره سید فرشید فلاح، رئیس جهان بندرانزلی، جغد سفید خریداری شده اجتناب کرده اند خانوار های شخصیت کروی تهرانی برای اسکان بازگشت.

به گزارش دیارمزار، جغد سفید کدام ممکن است اجتناب کرده اند خانوار ای مهربان در تهران خریداری شده بود برای اسکان بازگشت.

سرپرست ناحیه بندرانزلی روز چهارشنبه این خبر را گفتن کرد. پرتاب این پرنده در شخصیت بود.

سید فرشید فلاح اظهار داشت: جغد انبار شبیه به جغد سفید است.

صورت این پرنده سفید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهای نوزاد سفید روی پاهایش نمایان تبدیل می شود. زیستگاه این پرنده در چوب ظریف، ارتفاع های جنگل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اوقات در فضاهای باز در مناطق مسکونی کشف شد تبدیل می شود.

اشتراک گذاری