رژیم لاغری سریع

آغاز محدوده موضوع دکتری ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند بلافاصله | اطلاعات آشکار شد


آگهی. محدوده موضوع کنکور دکتری (نیمه محور) دکتری ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند بلافاصله پنجشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۱ به نقل اجتناب کرده اند موسسه سنجش تحریک کردن تبدیل می شود.

به گزارش دیارمزار، آزمون درگاه فاصله دکتری «Ph.D D» (نیمه کانون اصلی) ۱۴۰۱ بر ایده ادعا موسسه سنجش اجتناب کرده اند روز پنجشنبه ۴ فروردین ۱۳۰۱ تحریک کردن تبدیل می شود.

داوطلبان مجاز به محدوده موضوع به همان اندازه روز یکشنبه ۲۹ فروردین ماه کمتر از ۵۰ موضوع دارند.

نتایج اولین آزمون دکتری ۱۴۰۱ (نیمه کانون اصلی) در روز سه شنبه ۱۳ آوریل ۱۴۰۱ بر ایده داده های تعیین مقدار آشکار شد.

راهنمای محدوده موضوع های این آزمون در روز چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ در اختیار داوطلبان تایید صلاحیت شده می باشد.

در اردیبهشت ۱۴۰۱ اسامی برگزیدگان ردیف دوم دهه سوم آشکار تبدیل می شود.

{افرادی که} مجاز به محدوده موضوع هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مند به محدوده دانشکده آزاد اسلامی هستند، همراه خود ملاحظه به آگهی های مربوطه در موقعیت یابی دانشکده آزاد www.azmoon.org نسبت به محدوده موضوع اقدام کنند. پورتال دانشکده

Ph.D. د» (نیمه مرکزی) ۱۴۰۱ در روز جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۲ همراه خود حضور ۱۸۶۰۰۰ داوطلب برگزار شد.

اجتناب کرده اند ۱۸۶۰۰۰ داوطلب دکتری، ۱۳۷۱۱۷ نفر مجاز به رای دادن شدند. در پایان ۲۴۲۵۴ نفر در مقطع دکتری ویژه پرونده شناسایی کردند.

اشتراک گذاری