رژیم لاغری سریع

آقا غیر معمول شهید است، او ترور بیولوژیک شد | به ممکن است اظهار داشت در سطوح ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخرالزمان هستیم


قاسمی خاطرنشان کرد: همراه خود بیانیه سوگند خورده حاج غیر معمول، خیال صهیونیست‌ها دستی شد، آن‌ها کار شخصی را کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اهدافشان رسیدند، چراکه ترور بیولوژیکشان پاسخ این است داد. با این حال این را بدانید کدام ممکن است بیانیه سوگند خورده حاج غیر معمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاج قاسم کاتالیزوری برای نابودی منافقین در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی رژیم اشغالگر قدس {خواهد بود}.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا به نقل اجتناب کرده اند تسنیم، مراسم وداع همراه خود پیکر خشمگین‌یاد حاج غیر معمول طالب‌زاده همراه خود حضور آشفتگی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند اهالی سنت، آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه زیر باران زیبای بهاری در معراج شهدای تهران برگزار شد.

{در این} مراسم پس اجتناب کرده اند قرائت زیارت عاشورا، سعید قاسمی پایین منبر به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سخنانی اظهار داشت: در گذشته اجتناب کرده اند اینکه بالا بیایم، کسی به ممکن است اظهار داشت یادت نرود بگویی شهید غیر معمول طالب‌زاده اردوبادی. مطمئنا، حتما همینطور است. او شهید است.

وی یکپارچه داد: به قول حسین بهزاد: «غمت مباد کدام ممکن است دنیا زهم کنار نکند، رفیق‌های در آغوش هم گریسته را…» مرحوم آغاسی را کدام ممکن است رفیق شفیق حاج غیر معمول بود، همین‌جا (گلزار شهدا) همراه خود آب باران غسل دادیم. نمی‌دانم چه حکمتی است کدام ممکن است در حال حاضر در روز وداع همراه خود پیکر حاج غیر معمول هم هوا مرطوب است.

قاسمی دقیق کرد: بالقوه است کسی بگوید شهید مکان بود؟ حاج غیر معمول مریض بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بیمارستان درگذشت، با این حال اجتناب کرده اند تذکر ممکن است آقا غیر معمول شهید است. او ترور بیولوژیک شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما برای این مدعا صدها انگیزه داریم کدام ممکن است اکنون مجالش نیست {همه آن}‌ها را باز کنیم.

وی اظهار داشت: حاج غیر معمول باید شهید می‌شد. ممکن است اجتناب کرده اند غیر معمول شناخته شده به عنوان حاج قاسم جبهه رسانه یاد می‌کنم. برادرش مرحوم حاج ناصر کدام ممکن است او نیز دوازده-۱۳ سال پیش در آمریکا شهید شد، به ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ترور بیولوژیک به بیانیه سوگند خورده رسید. دکتر ناصر اردوبادی در سیاتل آمریکا خیریه‌ای دایر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آنجا مشغول معامله با به بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با محرومین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمندان شد. وقتی حاج ناصر این خیریه را زد، همه توجهات به او جلب شد. همه می‌خواستند بدانند کدام ممکن است این خیریه همراه خود چه سازوکاری کار می‌تدریجی. او عرفان شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید متدهای معامله با استاندارد مخصوصا طب سوزنی را فرا گرفته بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آمریکا غوغایی به پا کرده بود. ناگهانی همه توسل به او شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاج ناصر به ۱ پدیده بدل شد. در همین زمان بود کدام ممکن است آمریکایی‌ها گفتند باید این بساط را ترکیبی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین کار را هم کردند.

قاسمی ادای احترام به شد: حاج غیر معمول فرماندهی لشکر سایبری ما را برعهده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال حاضر در همه کشورهای دنیا صدها شاگرد دارد.

وی در یکپارچه به توضیح دادن ظاهر‌های مرحوم طالب‌زاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: آثار هنری حاج قاسم این بود کدام ممکن است اراده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمال حضرت روح‌الله (ره) را کدام ممکن است به همان اندازه آن نقطه مغفول مانده بود، احیا کرد. حاج غیر معمول هم همین آرمان را داشت. آثار هنری حاج قاسم ترکیبی کردن محرومین را انتخاب کنید و انتخاب کنید باز کردن کریدوری برای آزادی قدس شریف بود. او به افراد مسلمان جهان یاد داد کدام ممکن است چطور مانور را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات مشترک انجام دهند. آموزش‌هایی کدام ممکن است حاج غیر معمول به بچه ها حاضر می‌داد هم اجتناب کرده اند همین جنس است. به‌ویژه آموزش‌هایی کدام ممکن است به بچه ها لبنانی داده است، بعدها گل خواهد کرد.

قاسمی تصریح کرد: اگر به حاج غیر معمول پتانسیل ها کافی می‌دادیم، کارهای غوغاتری انجام می‌داد. با این حال برخی به او راه ندادند. برای مثال، چاپ شده «خنجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شقایق» کدام ممکن است آن را همراه خود همراهی شهید آوینی ساخته بود، اجتناب کرده اند نیمه نهم به بعد متوقف شد. آقا غیر معمول فرماندهی بود کدام ممکن است می‌دانست چطور راه اندازی، ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش دهد.

وی در بخش عکس اجتناب کرده اند سخنانش اظهار داشت: ده روز پیش حاج غیر معمول به ممکن است زنگ زد. مثل در همه زمان ها مصمم بود. مثل در همه زمان ها نشاط خوش بینانه داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است کارهایتان را دیدم. دمتان خوب و دنج. سپس دانستن درباره مواضع انقلاب اسلامی، آمال‌های ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه تکنیک بلند مدت چه {باید باشد}، ۲۰ دقیقه صحبت کرد. سوال کردن کردم کدام ممکن است این آدم کدام ممکن است روی تشک بیمارستان افتاده چطور دارد دانستن درباره این موضوعات صحبت می‌تدریجی.

قاسمی افزود: مرد حاج غیر معمول می‌اظهار داشت کدام ممکن است او به همان اندازه دقیقه ۹۰ حواسش ترکیبی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت شب قدر امسال پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالشتش را ترکیبی کرد، بیدار ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت شب‌خشمگین‌داری کرد.

وی علاوه بر این اظهار داشت: ما ۵ اربعین همراه خود غیر معمول به کربلا رفتیم. اشخاص حقیقی متعدد اجتناب کرده اند اروپا، آمریکا، لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید… قربان صدقه او می‌رفتند. غیر معمول مشخصه‌هایی داشت کدام ممکن است خاص می‌کرد چرا باید او را بزنند. {کسی که} شاگرد اول دانشکده کلمبیا، شاگرد حضرت روح الله (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضرت آقا بود را باید هم می‌زدند.

قاسمی در بخش عکس اجتناب کرده اند سخنان شخصی به اشاره کردن مشخصه‌های شاخص مرحوم طالب‌زاده تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مهم‌ترین مشخصه آقا غیر معمول ولایتی بودن او است. چه برای حضرت روح‌الله (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه برای حضرت آقا. او بر اوج ولایت همراه خود هیچ‌کس تخفیف نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ولایت‌مداری چیزی کم نگذاشت.

وی یکپارچه داد: آقا غیر معمول دائم الوضو بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این را همه رفقایش می‌دانستند. به‌نحوی کدام ممکن است بی‌وضو انگشت به دوربین نمی‌برد. او علاوه بر این اعتقاد ویژه‌ای به ایجاد داشت. همین ده روز پیش کدام ممکن است به ممکن است زنگ زد، اظهار داشت: حاجی حواست باشه ما در سطوح ایجاد هستیم. در آخرالزمان هستیم. باید کارهای ویژه‌ای انجام دهیم.

قاسمی یکپارچه داد: کار تشکیلاتی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ تخصص، مشخصه تولید دیگری حاج غیر معمول بود. او علاوه بر این به فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل آخرالزمانی اعتقاد راسخ داشت. حضرت آقا هم فرمودند کدام ممکن است در قصه ایجاد، فلسطین در مرکز داستان قرار گرفته است. کما اینکه حاج قاسم هم اظهار داشت کدام ممکن است فلسطین به انگشت شیعیان آزاد می‌شود.

وی دقیق کرد: کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه موضوع کشتی در این سیستم مسکن، در کنار همراه خود مشکل همیشگی همراه خود آمریکا، خصلت تولید دیگری حاج غیر معمول بود. او اهل بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل بود، اهل اشاره کردن، دعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماز ساعت شب بود. به رفقایش ملاحظه ویژه‌ای داشت. همین ساعت شب عید بود کدام ممکن است به گلعلی بابایی زنگ زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت دلم برای حسین بهزاد شایسته شده. برایش چی بخرم؟

وی عنوان کرد: آقا غیر معمول همه مال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اموالش را در راه انقلاب خرج کرد. اموال پدرش همگی به ناحق مصادره شد با این حال او دم نزد. او اهل سازش‌کاری نبود، ولو برای منصفانه دوم. دلگرم کردن دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاگردانش به استمرار مسیر، خصلت عکس بود کدام ممکن است حاج غیر معمول اجتناب کرده اند آن بهره برده بود.

قاسمی یکپارچه داد: حضور در صحنه‌های بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده‌شکنی حول موضوعات روز مشخصه تولید دیگری حاج غیر معمول بود. او جگر به جاده زدن را داشت. هرجایی کدام ممکن است مشکل اتفاق می‌افتاد، در وسط میدان حاضر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه اجتناب کرده اند در اطراف ظاهر شد نمی‌کرد. متاسفانه برخی فینال این سیستم‌ای کدام ممکن است حاج غیر معمول برای کنوانسیون «افق نو» گرفت را هوا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند ما در وسط پسابرجام هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داریم به پیروزی نزدیک می‌شویم. این کنوانسیون‌ها نباید برگزار شوند!

وی خاطرنشان کرد: همراه خود بیانیه سوگند خورده حاج غیر معمول، خیال صهیونیست‌ها دستی شد، آن‌ها کار شخصی را کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اهدافشان رسیدند، چراکه ترور بیولوژیکشان پاسخ این است داد. با این حال این را بدانید کدام ممکن است بیانیه سوگند خورده حاج غیر معمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاج قاسم کاتالیزوری برای نابودی منافقین در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی رژیم اشغالگر قدس {خواهد بود}.

در بخش عکس اجتناب کرده اند این مراسم، زینب مهنا شریک زندگی مرحوم حاج غیر معمول طالب‌زاده پایین منبر به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سخنانی اظهار داشت: غیر معمول مرکز فوق العاده بزرگی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشق افراد بود. او عنوان ایران را در محافل بین‌المللی بهبود داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار را فوق العاده خوب انجام داد. غیر معمول این کار را همراه خود تشکیل کنوانسیون‌های ضدصهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنوانسیون «افق نو» انجام داد. فرق این کنوانسیون همراه خود سایر کنوانسیون‌ها این بود کدام ممکن است غیر معمول همراه خود استفاده اجتناب کرده اند متفکران غربی‌ها علیه آن‌ها عملیات می‌کرد.

وی افزود: غیر معمول مخلصانه درگیر بچه ها ایران بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین خاطر هم این سیستم‌سازی در صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما را تحریک کردن کرد. موضوعاتی کدام ممکن است در این سیستم‌هایش مطرح می‌کرد به شکلی بود کدام ممکن است مهمانان غربی همراه خود او تصمیم می‌گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصرار می‌کردند کدام ممکن است بتوانند در این سیستم‌اش حضور پیدا کنند. این دلیل است هم ترور بیولوژیک شد. وقتی در ابتدا سودآور به ترور بیولوژیک او نشدند، عنوان او را شناخته شده به عنوان تروریست ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همرسته همراه خود عماد مغنیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصطفی بدرالدین ادعا کردند. هیچ هنرمندی روی زمین اسلام چنین جایگاهی در لیست تروریست‌ها پیدا نکرد.

مهنا در طولانی مدت ادای احترام به شد: سرتیپ منصور اردوبادی پدر غیر معمول در دوران پهلوی دوم سه سال در حبس خانگی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همین شرایط پسرش را غول پیکر کرد. غیر معمول عاشق ممکن است بود، عاشق ممکن است هست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد ماند.

ادای احترام به می‌شود کدام ممکن است مراسم تشییع پیکر خشمگین‌یاد حاج غیر معمول طالب‌زاده فردا یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه اجتناب کرده اند ساعت ۹ صبح در مسجد بلال تهران برگزار می‌شود.

Share