آمادگی ۳۳ واحد تولیدی چایسازی در شهرستان لنگرود برای گرفتن برگ بی تجربه جای


جلالی در محیط بازدید اجتناب کرده اند واحد تولیدی چای کومله اظهار داشت: همراه خود ملاحظه همراه خود تاکید استانداریلان مبنی برحمایت اجتناب کرده اند کشاورزان چایکار در چیدن برگ بی تجربه چای سطح منصفانه، ۳۳ واحد تولیدی چایسازی آمادگی کسب برگ بی تجربه جای را دارند.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، فرماندار شهرستان لنگرود در محیط بازدید اجتناب کرده اند واحد تولیدی چای کومله همراه خود ردیابی به آمادگی واحد تولیدی جات چا سازی جهت کسب برگ بی تجربه چای اظهار داشت: همراه خود ملاحظه همراه خود تاکید استانداریلان مبنی برحمایت اجتناب کرده اند کشاورزان چایکار در چیدن برگ بی تجربه چای سطح منصفانه، ۳۳ واحد تولیدی چایسازی آمادگی کسب برگ بی تجربه جای را دارند.

وی افزود: در جاری حاضر ۴۷۰۰ هکتار مرحله زیر کشت چای در شهرستان است کدام ممکن است امسال ۲۰ هکتار اجتناب کرده اند باغات چای احیا شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ میلیون تومان برای بهزارعی باغات چای اختصاص یافته است.

مشاور برتر مقامات در شهرستان لنگرود افزود: ۲۶ هزارتن برگ سبزچای در سال قبلی اجتناب کرده اند چایکاران خریداری شده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این مقدار شش هزارتن چای خشک استحصال شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴ در صد سطح منصفانه {بوده است}.

جلالی افزود: ۴ میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان همراه خود کمک صندوق حمایت اجتناب کرده اند صنعت رشد چای برای کارخانجات چایسازان  وچایکاران تیز کردن شده است.

فرماندار شهرستان لنگرود افزود: هشت هزار دفترچه بصورت دیجیتال برای چایکاران با عرضه می شود کدام ممکن است خواستن به حضور فیزیکی ندارد همراه خود کد سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره چایکاری اجتناب کرده اند وضعیت دفترچه های دیجیتال خودرا بازرسی نمایند.

بگفته جلالی ۲۰ هکتار اجتناب کرده اند باغات چای شهرستان لنگرود به چرخ ساخت در سال ۱۴۰۱ قرار گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت تضمینی برگ سبزچای امسال در مقابل همراه خود سال قبلی بطور معمولی ۴۵ در صد مرتفع است.

Share