«ابراهیم فروحی» سرپرست بخشداری کوشکبیجار شد + رکورد


اسدالله عباسی تحت سلطه غلان، «ابراهیم فروهی» را شناخته شده به عنوان رئیس بخش کشکرجار رشید منصوب کرد.

به گزارش دیارمیرزا، اسداله عباس عباسی ابراهیم، ​​مدیرکل گیلان طی حکمی فروهین را شناخته شده به عنوان شهردار جدید کاشمر منصوب کرد.

وی علاوه بر این رئیس دبیرخانه کمیسیون تعیین مقدار، توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند تروریسم سایبری، رئیس تجزیه و تحلیل، تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناس مصاحبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل کار شورای انتخابات جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس دبیرخانه کمیسیون یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیته آزمون استخدامی {در این} سال ها سابقه مدیریت فروهی را داشته است.

اشتراک گذاری