اجتناب کرده اند حفاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز ماموریت های تعیین مقدار زیست محیطی با بیرون مجوز


معاون رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه ایمنی اطراف زیست آرزو کرد جلوگیری اجتناب کرده اند حفاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شروع ماموریت های با بیرون مجوز در سفرهای دولتی شدند.

به گزارش دیارمیرزا علی سلاجه در نامه شخصی اجتناب کرده اند دولتمردان خواست به همان اندازه همراه خود برای درمان آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعات زیست محیطی اجتناب کرده اند ماموریت های کلان عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلان ملت با بیرون اخذ مجوز ایمنی کنند.

وی افزود: طی این سال‌ها ۹ تنها فشارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارتی‌گرایی بی‌سابقه در نتیجه آمایش سرزمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ثابت شده است، اما علاوه بر این آلودگی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب‌های جبران‌ناپذیری را نیز در جستجوی داشته کدام ممکن است حوادث ضد رشد‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار زیانبار آن را در جستجوی داشته است. فاجعه های زیست محیطی را تحریک کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراض کلی را برانگیخته است.

اجتناب کرده اند الگوی این ماموریت ها می توان به اجرای آزاد راه، آزادراه را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه آهن، سد، نیروگاه، فیلتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها پتروشیمی، ردیابی ها لوله آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید … ردیابی کرد. متأسفانه در سال های فعلی اشخاص حقیقی دارای پیشرفت فیزیکی با این حال با بیرون مجوز محلی {به دلیل} رعایت نکردن مبانی شناخته شده به عنوان منصفانه مشکل انتقادی {در این} گروه به تجهیزات های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضایی راه اندازی شد شدند. ، با این حال ماموریت ها دارای مجوز اجتناب کرده اند افسران برتر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس نمایندگان است کدام ممکن است سیستم فارغ التحصیل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن نقطه متأسفانه متعدد اجتناب کرده اند مشکلات توسط اطراف بانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ارگان های ذیربط در ملت برای رفع معضل جنگل زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر اشکال جنگل زدایی رفع شده است. عدم رعایت جنگل‌زدایی نارضایتی اجتماعی اجتناب کرده اند سایر ارگان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد، اجتناب کرده اند جمله تداخل در مناطق، مکان شهری هر دو ایستگاه‌های رادیویی محدود در کلان‌شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیکی به شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها، کدام ممکن است بالقوه است سرانجام در نتیجه تاخیر در اجرای ماموریت‌ها هر دو افتادگی شود. دستورالعمل ها قضایی در حین مونتاژ ماموریت این تجهیزات اجتناب کرده اند سوی قوه قضائیه به تخلف تجهیزات های اجرایی متهم شده است.

رئیس گروه ایمنی اطراف زیست در طولانی مدت این نامه ذکر شد: ماموریت ها اجتناب کرده اند جمله مجوز تعیین مقدار زیست محیطی برای جلوگیری اجتناب کرده اند مشکلات تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برداشتن زنجیره ماموریت با بیرون مجوز قانونی بازنگری شده است. کدام ممکن است توسط افسران برتر رتبه در ولایات رخ می دهد، اجتناب کرده اند نزدیک دفاع کردن تبدیل می شود.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است این گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های تکیه کن به آن است در ایالت برای تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع در صدور مجوز در زمان کمتری نسبت به آنچه قبلاً طبق قوانین مقرر شده بود همکاری نزدیک خواهند داشت.

اشتراک گذاری