اجتناب کرده اند هشدار عباس نژاد به پلیس راهور گیلان به همان اندازه اذعان به ناکامی انجام شورای ششم رشت


عضو شورای شهر رشت همراه خود تاکید بر اینکه راهور گیلان باید همراه خود وسط مدیریت بازدید کنندگان سایت هماهنگ باشد، افزود: چطور پلیس راهور با بیرون توافق خوب بریدگی را می بندد هر دو زمان چراغ بنفش را کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش از حد می تدریجی.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، مسعود عباس نژاد رئیس کمیسیون بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت شورای اسلامی شهر رشت همراه خود احترام اجتناب کرده اند رئیس راهور ملت پیرامون ایستادگی در مقابله همراه خود استاندارد‌ زیرین برخی اجتناب کرده اند ساخت کنندگان خودرو تصریح کرد:  استاندارد آسفالت در امنیت بار فوق العاده حائز اهمیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه وضعیت درگاه بزرگراه تهران به شبیه به وضع سابق است، اجتناب کرده اند گروه راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری می خواهیم کدام ممکن است پیگیری های اجباری را انجام دهند.

عضو شورای شهر رشت همراه خود دقیق اینکه اعضای شورا جرات ایستادگی در مخالفت با اقدامات با بیرون توافق راهور را دارند، اظهار کرد: پلیس راهور اجازه نمی دهد عملیات آسفالت در ساعات عصر انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این بابت به پلیس راهور گیلان هشدار می دهم.

عضو شورای شهر رشت همراه خود تاکید بر اینکه راهور گیلان باید همراه خود وسط مدیریت بازدید کنندگان سایت هماهنگ باشد، افزود: چطور پلیس راهور با بیرون توافق خوب بریدگی را می بندد هر دو زمان چراغ بنفش را کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش از حد می تدریجی.

عباس نژاد همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند  علوی شهردار رشت، ذکر شد: ساعت ها همراه خود سرپرست مدیریت بازدید کنندگان سایت مونتاژ گذاشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایشان در کمتر اجتناب کرده اند نیم ساعت این سرپرست را اصلاح دادند. شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری باید در امتداد طرف هم باشند.

وی همراه خود تاکید به اینکه به شهردار رشت بابت مراقبت نشده نسبت به برخی اجتناب کرده اند مباحث تذکر می دهم، دقیق کرد: تالاب عینک رشت به مانترا انتخاباتی در رشت تغییر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهردار رشت پاسخ دهد اجتناب کرده اند زمانی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان شهردار انواع شده {است تا} کنون تعدادی از مونتاژ برای این موضوع برگزار کرده است.

عباس نژاد در بخش عکس اجتناب کرده اند نطق شخصی همراه خود ابراز تاسف اجتناب کرده اند کاهش حقوق کارمندان شهرداری رشت، گفتن کرد: شورا ۱۲۵ ساعت زمان خارج از مقررات را مصوب کرد با این حال شهردار در تیز کردن ها سلیقه ای حرکت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراضایتی {هر روز} تا حد زیادی تبدیل می شود، متعاقباً این دشواری را شناخته شده به عنوان ساختار پرس و جو خوب نفره حاضر میدهم.

وی همراه خود ردیابی به اینکه به همان اندازه الان ورزش شورای ششم مردود {بوده است}، ذکر شد: باقی مانده است نتوانستیم خوب متر خانه برای ساکنان اضافه کنیم.

عباس نژاد افرود: باقی مانده است خوب سرویس بهداشتی نساختیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ۱۴۰۱ خوب این سیستم نداریم، .اجتناب کرده اند تذکر من می خواهم شهردار به عمد روزهای برگزاری حلسه شورا را به تهران {می رود}.

Share