اجرای طرح جهاد آبرسانی در ۷۱۴۰ روستا | بازدید رشت از پروژه های فاضلاب


مجید آقاساد، معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: در طرح جهاد آبفای ۱۹ هزار کرور تومان برای آبرسانی به ۷۱۴۰ روستا در سراسر کشور هزینه می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که برای بررسی پروژه های ضعیف به گیلان رفته بود گفت: دولت سیزدهم تمام توان خود را برای ریشه کنی فقر روستایی به کار گرفت. رویکرد انقلابی

بر اساس تفاهم صورت گرفته با قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)، مجید اگساده افزود: آبرسانی به صورت طرح جهادی و برای رفع کمبود ۷ هزار و ۱۴۰ روستای کشور از نعمت آب شرب سالم و پاک خواهد بود. . ، بیش از ۳ میلیون نفر در این روستاها از آب آشامیدنی پایدار، سالم و با کیفیت بهره مند خواهند شد.

وی با اشاره به اعتبار پروژه ۱۹ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح جهاد آبرسانی در کشور گفت: ۳۹۴ حلقه چاه، ۶۷۴ مخزن، ۱۶۷۰ ایستگاه پمپاژ، ۹ هزار و ۷۰۰ کیلومتر خط انتقال و ۱۲ هزار کیلومتر آبرسانی به این روستاها است. شبکه توزیع اجرا شد.

وی گفت: با اجرای ۳۰ ماهه این طرح، شاخص جمعیت روستایی کشور از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی از ۸۲.۶ درصد به حدود ۹۵ درصد افزایش می یابد.

معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: از طرح ملی آبرسانی به ۳ هزار روستای کشور به ۳ هزار روستای کشور تعمیم می یابد. اهداکنندگان

بازدید معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آبفا رشت از پروژه های فاضلاب

مجید آقاساد که برای بررسی طرح جهاد آبرسانی به گیلان رفته بود از پروژه های فاضلاب کشور نیز بازدید کرد.

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب گیلن در این بازدید با اشاره به اجرای شبکه فاضلاب در منطقه غرب رش گفت: دو قرارداد تکمیل و بهره برداری از شبکه فاضلاب در منطقه منطقه نخودچر به متراژ ۸۰۰۰ متر در حال حاضر ۲۴۶۰۰۰ میلیون ریال ارزش دارد.

علیرضا جیاسی با اشاره به پیشرفت ۶۰ درصدی این پروژه افزود: با تکمیل و بهره برداری از این پروژه ۶ هزار نفر از شبکه فاضلاب بهداشتی بهره مند می شوند.

وی در تشریح روند اجرای شبکه فاضلاب منطقه میرابوالقاسمی راش گفت: برای تکمیل و بهره برداری از منطقه K زون ۸۰ درصدی، قراردادی به طول ۱۴۰۰ متر با هزینه اولیه ۴۵۰۰۰ میلیون ریال در دست اجراست. “

غیاثی تصریح کرد: حدود ۱۰ هزار نفر از ساکنان منطقه با احتساب شبکه هایی که پروژه را تکمیل و اجرا کرده اند از شبکه بهداشتی فاضلاب بهره مند می شوند.

اشتراک گذاری