احمد اسماعیل پیر فوتسالیست گیلانی اجتناب کرده اند گروه سراسری خداحافظی کرد


افتخارآفرین احمد اسماعیل گیلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه فوتسال ایران

به گزارش دیارمیرزا، احمد اسماعیل شرکت کننده گروه فوتسال ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاچای تجهیزات گلف شنژن چین با تخلیه ادعا ای در صفحه خصوصی شخصی رسما اجتناب کرده اند گروه سراسری خداحافظی کرد.

آگهی. او در سال ۲۰۱۶ سومین شرکت کننده برتر جهان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکورددار بیشترین افتخارات آسیایی، جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشگاهی است.

نظر خداحافظی به رئوس مطالب زیر است.

سلام به همه خواه یا نه ممکن است ۱۳ سال پیش برای اولین بار بلوز گروه سراسری شخصی را می پوشم؟ ملت.
اجتناب کرده اند آن به بعد، ممکن است همه وقت اجتناب کرده اند این مد a فوق العاده لذت برده ام. این خیابان برای ملت عاشق رویایی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجهم را معطوف موفقیت فوتسال ایران کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را شاکرم کدام ممکن است به کمک مربیان، بزرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ساکنان خوشحال از می کنم. اینها همه لحظات غمگینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت است از آنها در ترکیبی ۴ گروه برتر جهان قرار گرفته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمان آسیا شدند، گل پیروزی مقابل برزیل، بهترین گروه جام جهانی. سالها برای ممکن است معنا دارد.
وقت کدام ممکن است گام عکس {در این} مسیر برداریم، انتخاب گیری ساده نیست، با این حال اکنون زمان کدام ممکن است اجتناب کرده اند جنبه های تولید دیگری مسکن لذت ببرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترجیح می دهم جایگزین های بیشتری را برای نوجوانان بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت به ملت بدهم.
اجتناب کرده اند خانوار ام، مربیان گروه سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار فوتسال به خاطر حمایت هایشان {در این} سال ها تشکر می کنم.

اشتراک گذاری