احیای ساعت شب {بیست و هفتم} ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرامیداشت روز قدس


مراسم احیای ساعت شب {بیست و هفتم} ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرامیداشت روز قدس توسط هیات ثارالله(ع) رشت در آستان مقدس حضرت فاطمه اخری(س) خواهر امام رضا(ع) در رشت برگزار شد. به گزارش روابط نهایی هیات ثارالله (ع) رشت این مراسم با برگزاری آئین قرآن به حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناجات در کنار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آخر […]

مراسم احیای ساعت شب {بیست و هفتم} ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرامیداشت روز قدس توسط هیات ثارالله(ع) رشت در آستان مقدس حضرت فاطمه اخری(س) خواهر امام رضا(ع) در رشت برگزار شد.
به گزارش روابط نهایی هیات ثارالله (ع) رشت این مراسم با برگزاری آئین قرآن به حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناجات در کنار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آخر با مانترا در حال مرگ برآمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال مرگ بر اسرائیل بالا کشف شد.

Share