اختتامیه یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در گیلان برگزار تبدیل می شود


مراسم اختتامیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگداشت یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی ۲۸ فروردین ماه با حضور مسئولان شهرستان گیلان، رجال مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزیدگان این مناسبت مهم باکلاس در تالار مرکزی برگزار تبدیل می شود. رشت

به گزارش دیرمیرزا، در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره در سراسر جهان کتابخوانی رضوی امام رضا(ع)، مسئولان قلمرو، شخصیت های مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس، نمایندگان مجلس، گروه کتابخانه، برگزیدگان باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مندی به کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب با حضور این اعضای خانواده برگزار شد. برندگان مهم {افرادی که} آن را دارند برگزار احتمالاً وجود خواهد داشت.

یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی به همت کتابخانه نهایی ملت با موضوع موسی الرضا(ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش ویژه آن با موضوع فروش سنت مادیا پرادش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیره حضرت ولی عصر(عج) برگزار شد. پس اجتناب کرده اند حضور فشرده در ملت صورت گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقبال گیلانی ها اجتناب کرده اند این جشنواره مهم باکلاس به نوک رسید.

یازدهمین جشنواره رضوی به یکی اجتناب کرده اند پرمخاطب ترین رویدادهای کتابخوانی قلمرو تغییر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه عکس به این قلمرو باکلاس بخشیده است.

اختتامیه یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی با میزبانی مسئولان قلمرو، رجال مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزیدگان این مناسبت مهم باکلاس روز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه اجتناب کرده اند ساعت ۱۷ ۳۰ الی ۱۳ تا ۳۰ در تالار مرکزی رشید برگزار تبدیل می شود.

استان گیلان در بازتاب یکی اجتناب کرده اند معدود محل قرارگیری هایی بود کدام ممکن است این مناسبت مهم باکلاس در درجه سراسری برگزار شد.

اشتراک گذاری