اختلاف قیمت میوه صدای حامی را دسترس در بازار میدان امام حسین (ع) درمی آورد گلوله کردن میوه مدیریت بازار


استاندار گیلان در ساعات پایانی سال با حضور دسترس در بازار عصر عید با اهدای بسیاری از میوه ها تمهیدات مورد نیاز را برای ایمن ماندن بازار میوه تا نوک آبان ماه به آنها حاضر کرد.

به گزارش دیر میرزا، اسدالله عباس با حضور دسترس در بازار ۱۴۰۰ روزه میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار میدان امام حسنی شهر رشید اجتناب کرده اند تمایز قیمت برخی میوه ها در برخی چادرها شناخته شده به عنوان میوه های مجلل انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان باید با مقامات روسیه به این موضوع معامله با کنند. .

در راستای تعادل قیمت سیب، میدان امام حسین (ع) معاون توافق امور مالی استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه صنعت معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش جیلین، سازماندهی وسط تهیه میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب مدیریت بازار در میدان میوه را اصل داد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتقال فعلی دسترس در بازار علاوه بر این {در این} بازار فعلی است.

وی سپس به بازار بلوار رستوران رشت سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اطلاع اجتناب کرده اند نحوه گلوله کردن سیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتقال در حد مجاز به وسط تهیه میوه سر خورد.

اشتراک گذاری