ادامه دارد راهی برای بدست آوردن به هدف جهانی اصلاح اقلیم موجود است.اگر ملت ها هر کاری کدام ممکن است می توانند برای کشتی همراه خود اصلاحات اقلیمی انجام دهند، جهان همچنان ممکن است به یکی اجتناب کرده اند ۲ هدف گرمایش جهانی انگشت یابد. با این حال منصفانه تحقیق جدید تایید می تدریجی کدام ممکن است این سیاره در جاری وزش موج عکس است کدام ممکن است به آموزش داده شده است دانشمندان اجتناب کرده اند پایین دفاع کردن خواهد کرد.

بر مقدمه تحقیق ای کدام ممکن است روز چهارشنبه در روزنامه چاپ شده شد، جهان در آستانه محافظت گرمایش جهانی در دمای ۲ سطح سانتیگراد (۳.۶ سطح فارنهایت) در گذشته اجتناب کرده اند دوران تجاری است، هدفی کدام ممکن است روزی انگشت نیافتنی . شخصیت.

این تحقیق نماد می‌دهد کدام ممکن است این امر نه تنها در صورتی اتفاق می‌افتد کدام ممکن است ملت ها به نیازها سراسری خاص شخصی برای محدود کننده تخلیه کربن به همان اندازه سال ۲۰۳۰ انگشت یابند، اما علاوه بر این در صورت تلاش بلندمدت برای حضور در تخلیه کربن صفر به همان اندازه اواسط سال نیز اتفاق می‌افتد.

دانشمندان ادامه دارد این جهان گرمسیری ۲ سطح را شناخته شده به عنوان منصفانه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای فاجعه بار معادل طوفان، انقراض دریاها، حیوانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات، صخره های مرجانی، یخچال های خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند مردم کدام ممکن است در تأثیر از گرما، دود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های عفونی می میرند توضیح دادن می کنند. قصد رهبران جهان که ممکن نیست کدام ممکن است بگویند ما واقعاً اجتناب کرده اند زمان ماقبل تجاری ۱.۵ سطح سانتیگراد (۲.۷ سطح فارنهایت) می خواهیم. نویسندگان تحقیق می گویند تا تخلیه گازهای گلخانه ای جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدنی وعده داده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان نتواند در دهه بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً سه سال بلند مدت به آن است هدف شناسایی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارکننده انگشت یابد.

هر ۲ هدف ۱.۵ سطح و یک جفت سطح بخشی اجتناب کرده اند توافقنامه اقلیمی پاریس ۲۰۱۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافقنامه نظارتی ۲۰۲۱ گلاسکو هستند. هدف ۲ سطح سال در گذشته بود.

“برای اولین بار، همراه خود وعده روی میز، می توانیم زیر علامت نمادین ۲ سطح خوب و دنج شویم.

اگر دانشمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان آب و هوای محلی صحبت کنند، این می تواند یک عامل برتر است. این بدان معناست کدام ممکن است رهبران سیاسی به وعده های شخصی حرکت می کنند.

تحقیق «ساده این مورد امیدوارکننده را تجزیه و تحلیل می‌تدریجی. نیکلاس هون، دانشمند آلمانی در مؤسسه اصلاحات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری، کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند این تحقیق نبود، می‌گوید: این آزمایش نمی‌تدریجی کدام ممکن است خواه یا نه مقامات‌ها برای بدست آوردن به نیازها بلندمدت شخصی امتحان شده می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی هستند هر دو خیر. می دانیم کدام ممکن است مقامات ها نتوانسته اند به نیازها بلندمدت شخصی انگشت یابند.

خدمه هوهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ناظران به همان اندازه دریافته اند کدام ممکن است به آموزش داده شده است خدمه ماینشاوزن، ادامه دارد امکان محدود کننده دما به همان اندازه ۲ سطح سانتیگراد موجود است. تمایز اینجا است کدام ممکن است تحقیق Mainshawzen برای اولین بار در یک واحد روزنامه آموزشی تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده شد.

بعد از همه دنیای ۲ سطح ملت ها را ملزم می تدریجی کدام ممکن است به قول شخصی حرکت کنند. ماین‌هاوزن ذکر شد، همراه خود این جاری، کاهش تخلیه دی‌اکسید کربن ناشی اجتناب کرده اند باد بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفتاب خورشید احتمالاً فوری‌تر اجتناب کرده اند آنچه پیش بینی می‌سر خورد انجام می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی ملت ها بیش اجتناب کرده اند وعده‌هایشان حرکت می‌کنند. او ذکر شد کدام ممکن است پذیرش اصلاح اقلیم توسط ملت ها غیرمنطقی است از رویکرد آن بر مقدمه تضمین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش ها است.

در اکثر اسبابک ها، کاهش دما به ۲ سطح ساده منصفانه پیشرفت عظیم نسبت به ۵ هر دو ده سال پیش است کدام ممکن است “همه می توانند نیازها ما معادل A به همان اندازه ۲ سطح را روی میز ببینند.” ماینشاوزن ذکر شد. سوزن در دمای اتاق ممکن است در نظر گرفته شده می کنم زاویه خوش بینانه ضروری است. مطمئنا، امیدی هست»

ماینشاوسن ذکر شد: حدود ۲۰ به همان اندازه ۳۰ نسبت این وعده {به دلیل} هماهنگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای پاریس است، در حالی کدام ممکن است بقیه درمورد به های زودتر در کشورهایی است کدام ممکن است فناوری های نشاط بی تجربه را بودجه تر اجتناب کرده اند بنزین های فسیلی معادل زغال سنگ، نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت خالص کرده اند.

با این حال در حالی کدام ممکن است این خبر خوبی است، او می گوید همه عامل خوشایند نیست.

Mainshawsen ذکر شد: “ما هیچ محیط خطایی نداریم (ساده ۲ سطح) هر دو عهدنامه ها ما را به ۱.۵ سطح نزدیک نمی شود.”

آگهی. در سال ۲۰۱۸، منصفانه خدمه اجتناب کرده اند دانشمندان گروه ملل متحد تمایز بین محدودیت های ۱.۵ و یک جفت سطح را تجزیه و تحلیل کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دمای ۲ سطح سانتیگراد، بدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشرده ترین آسیب را روی پایین متحمل شدند. به همین دلیل جهان اخیراً برای حضور در هدف ۱.۵ سطح امتحان شده کرد.

پایین اجتناب کرده اند زمان ماقبل تجاری کدام ممکن است بیشتر اوقات در اواخر دهه ۱۸۰۰ اندیشه در مورد تبدیل می شود حداقل ۱.۱ سطح سانتیگراد (۲ سطح فارنهایت) خوب و دنج شده است، به همین دلیل ۲ سطح سانتیگراد به معنای ۰.۹ سطح سانتیگراد (۱.۶ سطح فارنهایت) اصولاً اجتناب کرده اند اکنون می تواند باشد.

گلن پیترز، دانشمند آب و هوای محلی کدام ممکن است همراه خود ماموریت جهانی کربن بر تخلیه گازهای گلخانه ای نظارت می تدریجی، ذکر شد: “به تذکر خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم است، با این حال همه وقت گمانه زنی هایی موجود است کدام ممکن است قابل دستیابی است مهم باشند.”

به آموزش داده شده است پیترز، سرپرست تحقیقات بین‌المللی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای سیسرو در اسلو، نروژ، هدف‌های بی نظیر کشورهایی هستند کدام ممکن است وعده تخلیه کربن صفر خالص را می‌دهند، با این حال اصولاً آنها به همان اندازه سال ۲۰۵۰، ده هر دو ۲ سال بلند مدت، به چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند خواهند رسید.

او ذکر شد: “وعده دادن برای سال ۲۰۵۰ بودجه است، حمایت اجتناب کرده اند اقدام مختصر مدت اجباری سخت است.”