ادعا جمعی اجتناب کرده اند هنرمندان، فرهیختگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصحاب رسانه گیلان به رویداد روز قدس


جمعی اجتناب کرده اند هنرمندان، فرهیختگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصحاب رسانه استان گیلان طی ادعا‌ای اجتناب کرده اند مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه برای راهپیمایی شگفت انگیز روز قدس دعوت به حرکت آوردند.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، جمعی اجتناب کرده اند هنرمندان، فرهیختگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصحاب رسانه استان گیلان طی ادعا‌ای اجتناب کرده اند مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه استان برای راهپیمایی شگفت انگیز روز قدس دعوت به حرکت آورد.

محتوای متنی ادعا به رئوس مطالب ذیل است:

محله سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری استان گیلان همراه خود تاکید برحضور پرشور، روز قدس را روز حفاظت اجتناب کرده اند مردمان بی‌گناه فلسطین دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: مبارزه کردن این همه آدم بی‌گناه کدام ممکن است کشته می‌شوند غیرقابل تحمل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما پای کار می‌آییم به همان اندازه گفتن کنیم نمی‌خواهیم آدم‌های بیشتری جانشان را اجتناب کرده اند کف دست دهند.

همراه خود اقدامات غیر انسانی متجاوزان صهیونیست جان‌های زیادی همین حالا دارد اجتناب کرده اند کف دست می‌رود، گرچه به سمت چشمان ما اتفاق نمی‌افتد با این حال این رام نشده‌گری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی باعث رنجش ما شده است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما میدانیم کدام ممکن است امکانات مردمان در همه زمان ها موجب تحمیل اصلاح شده است، پس همراه خود جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل به صحنه می‌آییم به همان اندازه اجتناب کرده اند مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان بی‌حفاظت فلسطین حمایت کنیم به همان اندازه باری تولید دیگری صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت کدام ممکن است حق خالص این مردمان است به این ملت باز گردد.

این رخداد مهم تاریخی کدام ممکن است {در سراسر} جهان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی کشورهای غیر اسلامی همزمان همراه خود فینال جمعه ماه مبارک رمضان نتیجه گیری می‌یابد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهیختگان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سرتاسر جهان کدام ممکن است در همه زمان ها نیازمند صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت بوده‌اند در این امروز نیازمند آزادی بیت المقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی سرزمین‌های اشغالی مسلمانان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراض شخصی را علیه ظلم، تجاوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع طلبی‌های رژیم صهیونیستی ابراز می‌کنند.

ما اصحاب سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری یکبار تولید دیگری ضمن تجدید عهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمان همراه خود آرمان‌های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پیروی اجتناب کرده اند رئیس معظم انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقتدای فرزانه‌مان حضرت امام خامنه‌ای (حفظه الله تعالی) گفتن می‌داریم کدام ممکن است همراه خود نهایت توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده شخصی در جهت نیازها صلح طلبانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند مظلومان خواهیم کوشید.

Share