اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش سرشناس در گودال دستگیر شدند | متهم ۲۵ ساله به مرجع قضائی راه اندازی شد شد


سرهنگ محمود حافظی، رئیس پلیس روسیه آگاه است کدام ممکن است فراوان اجتناب کرده اند سارقان سرشناس را در جهان خندق دستگیر کرده است.

به گزارش دیرمیرزا فرمانده انتظامی شهرستان رشت فراوان اجتناب کرده اند سارقان سابقه دار را کدام ممکن است موجب اخلال در نظم نهایی شده بودند دستگیر کرد.

سرهنگ محمود حافظی ذکر شد: اجازه نمی دهیم کسی این استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را به خطر بیندازد.

وی افزود: در پی نبرد با سلاح خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش سابقه دار به اخلال در نظم نهایی، دستگیری وی در اصل کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده پولیس رشید خندق ذکر شد کدام ممکن است وی در یکی اجتناب کرده اند جاده های شهر دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر شد.

فرمانده نیروی انتظامی در نهایت ذکر شد: نیروی انتظامی با اخلالگران نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت {در میان} مردمان همکاری خواهد کرد.

اشتراک گذاری