استقبال باغ وحش لندن از توله ببر لوکی (ویدئو)با جدیدترین ببر سوماترایی در باغ وحش ZLS لندن… لوکی! نام توله بامزه که در یک نظرسنجی آنلاین رای آورد، از خدای اسکاندیناوی و همچنین شخصیت بدجنس مارول گرفته شده است که توسط تام هیدلستون به تصویر کشیده شده است. در این مونتاژ شایان ستایش، لوکی ۷ هفته ای را با مادرش، گیشا، کاوش می کند. ماه گذشته، توله ببرهای دوقلو نیز اولین بار در باغ وحشی در چین ظاهر شدند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر