استقبال خدام از رضوی در صحن حرم سلطان سیدجلال الدین اشرف (ع)


هما اکبری: در مراسمی که در صحن آستان مقدس آقا سیدجلال الدین اشرف برگزار شد، خدای رضوی مشمول عطر مطهر رضوی و حرم مطهر امام رضا (ع) شد.

هما اکبری: در مراسمی که در صحن آستان مقدس آقا سید جلال الدین اشرف برگزار شد، خدای رضوی مشمول عطر مطهر رضوی و حرم مطهر امام رضا (ع) شد.

اشتراک گذاری