اسرائیل گزارش «آپارتاید» عفو بین‌الملل را به باد انتقاد می‌گیرد و از گروه می‌خواهد از آزادی خودداری کنند


وزارت خارجه اسرائیل روز دوشنبه از گزارش آتی عفو بین‌الملل بریتانیا که این کشور را به آپارتاید متهم می‌کند، انتقاد کرد و مدعی شد که سازمان حقوق بشر به یهودی‌ستیزی دامن می‌زند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در بیانیه ای که به دست روزنامه تایمز اسرائیل رسیده است، گفت: گزارش عفو بین الملل عملاً به عنوان یک چراغ سبز برای آسیب نه تنها به اسرائیل، بلکه به یهودیان سراسر جهان عمل می کند.

زبان افراطی و تحریف بافت تاریخی آن برای شیطان جلوه دادن اسرائیل و ریختن هیزم بر آتش یهودی ستیزی طراحی شده است.

به گزارش روزنامه آنلاین، این وزارتخانه از عفو بین الملل خواست بدون انتشار این گزارش که قرار است روز سه شنبه ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی طی یک کنفرانس مطبوعاتی در هتلی در اورشلیم ارائه شود.

یایر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل گزارش عفو بین‌الملل را فراخواند "متوهم"
یایر لاپید، وزیر امور خارجه اسرائیل گزارش عفو بین‌الملل را «توهم‌آمیز» خواند.
رویترز

این گزارش با عنوان «آپارتاید اسرائیل علیه فلسطینیان: نظام ظالمانه سلطه و جنایت علیه بشریت» جنایات ادعایی اسرائیل علیه فلسطینیان را مستند می کند.

یایر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، بیانیه خود را منتشر کرد و این سازمان و گزارش را محکوم کرد.

لاپید گفت، عفو بریتانیا “یک سازمان حقوق بشری نیست، بلکه سازمان افراطی دیگری است که بدون بررسی جدی حقایق، تبلیغات را تکرار می کند.”

عفو بین‌الملل به جای جست‌وجوی حقیقت، همان دروغ‌های مشترک سازمان‌های تروریستی را تکرار می‌کند.»

لاپید گفت که اتهامات در این گزارش “توهم آمیز و بی ارتباط با واقعیت” است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر