اشتغال اولاً خوب مشکل دولتی است. حمایت اجتناب کرده اند محصول در جاده مقدم این سیستم های مقامات {خواهد بود}


به مشاوره رئیس جمهور امسال انشالله اشتغال میل اول ماست. بیکاری تأمین بی نظیر ریسک مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} در جاده مقدم این سیستم ریزی مقامات قرار دارد.

به گزارش دیر میرزا، سید ابراهیم رئیسی در اولین پیام شخصی خطاب به مردمان ایران در مسجد کامل کرمشهر با دقیق اینکه مردمان ایران در سال جاری نتیجه استقامت را خواهند دید، ذکر شد: هیچ کشوری با بیرون امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها عظیم انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص {نمی تواند} باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرن جدید باید کاری سودآور، مفید، پربار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی برای {همه ما} باشد.
محتوای متنی درست اولین پیام رئیس جمهور به رئوس مطالب زیر است:
مفسران دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه
یا پروردگار عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز
ترانسفورماتور جریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط
وضعیت شخصی را برای بیشتر شدن تنظیم دهیم
به تماس گرفتن خدا
الحمدلله پروردگار جهانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسول خدا (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) است.
رئیس گران ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس انقلاب اسلامی اجتناب کرده اند فرا رسیدن عید نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیداری شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرارسیدن سال ۱۴۰۱ هجری قمری صمیمانه سپاسگزارم.
مصادف شدن عید سعید فطر با حظیره ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) با تحریک کردن سال جدید را سیگنال خوبی می دانم. شورش حضرت ولی عصر (عج) را اجتناب کرده اند خداوند متعال خواستارم.
نوروز تصویر تمدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلور ارزشی است. آن یک است تمدن غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار است کدام ممکن است سر سنت خداگونه، خانوار دوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {صلح آمیز} است.
نوروز امسال زمان عرضه قرن است. به طور گسترده قرن چهاردهم، دوران انقلاب گران ایران اسلامی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ملت در پرتو گذشته تاریخی مسکن کرده است. انشاءالله قرن بلند مدت روزی {خواهد بود} کدام ممکن است تمدن ایرانی-اسلامی اجتناب کرده اند انقلاب دیدنی اسلامی پوست بیاید.
قرن مردمان سالاری دینی است کدام ممکن است مردمان مسلمان ایران به مدیریت امام خمینی (رحمه الله علیه) اجتناب کرده اند ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جور رهایی یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی شخصی را تثبیت کردند. جمهوری
مردمان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمانان گران، «ببینید» سیگنال مخالفت است. مسجد کامل خرمشهر.
در هشت سال پس اجتناب کرده اند نبرد، شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب برای معامله استقلال ایران بازو به بازو هم داده اند، با این حال در حال حاضر برای حضور در هماهنگی با ایران به رقبا می پردازند. این عظمت ملت عظیم ایران است.
ملت ایران دوران سختی را در گذشته تاریخی سربلندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال شخصی پایین اوج گذاشته است. در واقع باقی مانده است اجتناب کرده اند مرد دشمن خبر ندارد.
قرن پانزدهم نقشه برداری پرانرژی مردمان ایران یا به عبارتی قرن ایران اسلامی است.
همه اقوام اعم اجتناب کرده اند ایرانی، فارس، لرد، کرد، آذری، بلوچ، عرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکمن همگی در خدمت این هدف سراسری هستند. ما همه خوب خانوار هستیم، خوب خانوار ایرانی با آینده مشترک.
در هفت ماه پس اجتناب کرده اند روی کار برخورد کردن مقامات، نماد داد کدام ممکن است تصمیم گرفت به این شکل است.
{ما می گوییم} با کمک خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان کرونا را مهار می کنیم. {ما می گوییم} ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد را معطل نمی کنیم، همه در جاری مذاکره را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند ابزارهای سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی برای تعمیر جرم تحریم هستیم. به لطف خداوند متعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید قومش، {همه ما} دیدیم کدام ممکن است چگونه کسانی را کدام ممکن است اجتناب کرده اند شبیه به ماه های اول مسدود شدند، بیدار کرده ایم. خوشبختانه {در این} مدت سیگنال هایی اجتناب کرده اند انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش دیدنی قیمت خرید و فروش خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات بیانیه شد. ما خرید و فروش با همسایگان شخصی را به نفع مردمان افزایش داده ایم. {ما می گوییم} هدف بی نظیر مقامات مهار تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای پوشش های تورمی است. به یاری خداوند این حرکت تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم در سه ماهه قبلی کاهش کشف شد. آمار این اعلام کردن را تایید می تنبل.
گفتیم لاستیک تولیدی را با امکانات جابه جا می کنیم. بر مقدمه آمار مناسب تا نوک سه ماهه سوم انبساط مالی به بیش اجتناب کرده اند ۵ سهم رسیده است.
ما مشاوره ایم کدام ممکن است اجتناب کرده اند تمام قابلیت های ملت برای تسریع انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ملت استفاده خواهیم کرد. همه جمعاً رفتیم اوج کار چون همه دیدند چگونه راه خدمت به مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای انقلابی باز شد. در حال حاضر همه نهادهای انقلاب اسلامی در امتداد طرف مقامات هستند، همه در امتداد طرف مردمان هستند.
برخلاف متنوع اجتناب کرده اند مواقعی کدام ممکن است مسئولان بدنام نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان را آزار می دهند، سعی کرده اند سوءتفاهم بین نیروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه نهادها را به مونتاژ کارشناسی تغییر کنند. ما با امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک مشکلات ملت را تنظیم دادیم.
{ما می گوییم} چیز خوب در مورد نهایی را با هیچ عامل عوض نمی کنیم. همه دیده اند کدام ممکن است جمع کردن توان دفاعی، موشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضایی ملت میل ماست از ایمنی سراسری در میل است.
امیدواریم مقامات ما دولتی صادق باشد. اوج حرفت باش.
مقامات خواهید کرد با دیپلماسی پرانرژی، تعادل پوشش خارجی را بازگرداند. بهترین دستاورد این ملت در سال های فعلی، سقوط شرم آور پوشش فشار آمریکا {بوده است} کدام ممکن است عمدتاً {به دلیل} مخالفت مردمان ایران {بوده است}.
مردمان گران ایران
ما آغاز کردیم به هدایت ملت در مسیر درست حرکت کنید مناسب. ما نمی خواهیم آینده ملت توسط دست بیگانگان باشد. دوگانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیگانگی را کدام ممکن است امکانات ملت را تضعیف می تنبل جدا می گذاریم. ما نماد دادیم کدام ممکن است امکانات میدانی اجتناب کرده اند امکانات دیپلماسی حمایت می تنبل. دیپلماسی ممکن است برای بهزیستی کارساز باشد. ما اجتناب کرده اند روابط خارجی به نفع اقتصاد محله استفاده کردیم، یعنی مقامات تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت.
مردمان گران ایران
من می خواهم درد خواهید کرد را مستقیماً می دانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سفرهای دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاس ها نهایی آن را حساس خواهم کرد.
{در این} ۷ ماهی کدام ممکن است مقامات کار کرده است، امتحان شده های زیادی برای افزایش وضعیت معیشتی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تورم صورت گرفته است، ملاحظه ویژه ای به فقرا داشته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشاءالله این کار را یکپارچه خواهیم داد.
در دوران شروع مقامات، چندین کارگاه تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه تعطیل به ساخت بازگشتند.
امسال انشالله کار میل اول ماست. بیکاری پایه همه بلایای مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} میل بی نظیر مقامات است.
{در این} مدت چندین این سیستم علاوه بر این تعهد های عظیم سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد های جهان ای سازماندهی شده است.
اقداماتی برای بهبود مسکن، مهار تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل حرفه {انجام شده} است. نتیجه سریع در ملت دیده شده {خواهد بود}.
مردمان ایران امسال با بیرون شک نتیجه استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت را در سایه امکانات خداوند خواهند دید. مثل همه وقت استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفتشان دلیل داده تبدیل می شود.
نیاز می کنم سال نو سالی باشد کدام ممکن است در آن ویروس کرونا در این کره خاکی نوک یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوارگی در همه کشورهای جهان نوک یابد.
اولین پیام من می خواهم شناخته شده به عنوان وزیر جمهوری پیام همت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده مداوم برای جمع کردن ایرانی واقعاً محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برتر اجتناب کرده اند این جهان فراتر اجتناب کرده اند میهن گران ایران است. هیچ ملت یا کشوری با بیرون استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها بازو ساز به نتیجه نرسیده است. سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرن جدید خوب چرخه جدید برای {همه ما} باید سرآغاز کار مؤثر، مفید، پربار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی باشد.
به یاد دارم همه مجاهدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگرانی کدام ممکن است در قرن قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدیریت امام بزرگوار برای سربلندی اسلام جنگیدند خورشید تابان قرن چهاردهم هستند.
دوستان عاشق بار تولید دیگری سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال نو را ارائه می دهیم تبریک می گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای همه خواهید کرد در سال نو آرزوی موفقیت، بهزیستی، لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی دارم.

اشتراک گذاری