اطلاعیه سازمان نظام پزشکی رشت برای مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان


با توجه به اینکه مصمم به وصول حق بیمه و مشمول جریمه در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه (حتی یک روزه) هستید، نسبت به انجام تعهدات خود در زمینه درمان اهتمام داشته اید. پاسخگویی به نیازهای جامعه و جامعه پزشکی. طبق تعهد پرداخت کنید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دکتر. انوش برزیگر به مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان در خصوص عدم انجام تعهدات هشدار داد.

در متن این نامه آمده است:

مدیریت محترم درمان تامین اجتماعی استان گیلان

سلام

در پی شکایات متعدد همکاران شاغل در استان مبنی بر عدم تسویه تعهدات مالی سازمان تامین اجتماعی، وعده پرداخت بدون تاخیر صورتحساب های ارسالی در صورت اجرای نسخه الکترونیکی مراکز درمانی را داده اید. متأسفانه با گذشت زمان از اجرای این طرح، نحوه پرداخت آن سازمان از تعهدات قبلی دورتر شده است که ادامه فعالیت مراکز بهداشتی درمانی استان در شرایط اقتصادی کنونی را با مشکل جدی مواجه کرده است. در مورد بیمارستان ها این تاخیر در پرداخت حدود ۶ ماه بوده است. لذا توصیه می شود به این موضوع توجه جدی داشته باشید و به تعهدات خود عمل کنید (دلایلی مانند عدم تخصیص اعتبار از مرکز و … برای پرداخت قبوض). با بدهی).

با توجه به اینکه اداره کل بیمه آن سازمان تصمیم به وصول حق بیمه دارد، در صورت تاخیر (حتی یک روز) در پرداخت حق بیمه، بیمه گذاران مشمول جریمه می شوند. انتظار می رود معاونت درمان تامین اجتماعی به اجرای تعهدات خود توجه داشته باشد و به صورت ماهانه (طبق تعهد) به نیازهای جامعه پزشکی رسیدگی شود.

به اشتراک بگذارید