اعضای جدید هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انصالی منصوب شدند + احکام


اعضای جدید هیأت مدیره «سازمان منطقه آزاد انسلی» طی احکام ویژه ای از سوی سعید محمد، دبیر و مشاور رئیس شورای عالی منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فرینا، سعید محمد رئیس و دبیر شورای عالی تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و منطقه آزاد ویژه اقتصادی با صدور حکمی اعضای جدید هیئت مدیره «سازمان منطقه آزاد انسلی» را منصوب کرد. در سفارشات ویژه

بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی و تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بر این اساس، تصویب نامه. به شماره ۵۷۴۱۹ مورخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۱ تصویب کردند:

۱- جناب آقای «حمسه قطبی نژاد» به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انصالی منصوب شدند.

۲- جناب آقای «وحید حسین زاده» به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انصالی منصوب شدند.

۳- جناب آقای «اکبر نیازی نحسمی» به مدت سه سال به عضویت هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انصالی منصوب شدند.

به اشتراک بگذارید