افراد غرب تشنه اسلام ناب هستند. کمیته اجرایی در قلمرو تشکیل شود.


رمضانی تاکید کرد: در لحظه در غرب تشنه اسلام ناب امام خمینی (ره) است.

به گزارش دیارمیرزا، آیت الله «رضا رمضانی» همراه خود حضور در مسجد کامل روستای فاتح لنگرود در مسجد این روستا، یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری ارتحال آیت الله سید مجتبی رودباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیبی کثیری اجتناب کرده اند عزاداران را گرامی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۲۰ سال است کدام ممکن است آموزش دینی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سمینارها نمایندگی کرده است.
دبیرکل کنفرانس در سراسر جهان تعمیر تبعیض علیه خانمها اهل بیت ما در لحظه به فرماندهانی چون سردار سلیمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردار حکبین خواستن داریم کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار بر روده ها حکومت کنند.
افراد فاتح به دین، ثابت بودن به انقلاب، ملاحظه به اهل بیت علیهم السلام، عیسی معروف هستند.
آیت الله رمضانی همراه خود تاکید بر لزوم محافظت انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: باید در مرحله دوم انقلاب اسلامی فرزندان مومن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی تربیت کنیم.
مشاور افراد گیلیان در کنفرانس علمای عالی عالی بار ذکر شد کدام ممکن است زنگ های دینی {در این} ملت به صدا درآمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین {نمی تواند} در جهان اجتماعی وجود داشته باشد. دین ساده در جنبه های خاصی اجتناب کرده اند مسکن روزه خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه ادیان خشمگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید نیستند.
کنفرانس‌های امام حسین (ع) باید در برابر این دیکتاتوری ایستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمودند کدام ممکن است مجالس عزاداری باید تأثیر اجتماعی داشته باشد.
به مشاوره دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، انقلاب اسلامی به امتیازات مختلف مذهبی، باکلاس، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی دامن زده است.
آیت الله رمضانی افزود: اجتناب کرده اند ابتدای انقلاب تاکنون دشمنان در صدد تضعیف دین در گروه بوده اند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام افزود:
او دلیل داد کدام ممکن است دشمن {نمی تواند} همراه خود دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر آنچه کدام ممکن است همراه خود فطرت انسان گفته می شود نبرد تنبل.
آیت الله رمضانی انقلاب اسلامی را معجزه امام رحیل (ره) برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دقیق اینکه محافظت این معجزه عالی درک اصلی، عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همگانی اجتناب کرده اند اسلام است، افزود: باید اسلام دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمیق را برای خودمان درک کنیم. فرزندان؛ اسلام در اتصال همراه خود شخصی، دیگران، خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو زیست.
مشاور افراد گیله در شورای مدیریت خاطرنشان کرد: مأموریت مبشّران ما ساده آموزش احکام الهی اجتناب کرده اند جمله نماز را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه نیست، اما علاوه بر این آموزش به افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده در راه خداست. افراد ایران در چندین رویداد اجتناب کرده اند جمله حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اجتناب کرده اند معبد به این انقلاب ادای احترام کرده اند.
وی ذکر شد: خداوند به ما قابلیت اجرای عدالت را داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت باید اجرا شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {همه ما} باید برای اجرای عدالت در گروه امتحان شده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکاف بین فقیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غنی را پر کنیم. بیچاره.
آیت الله رمضانی: قرآن همواره تاکید می تنبل کدام ممکن است ما پاسخگو برای ظلم، دیکتاتوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعیض هستیم. ما باید همراه خود افرادی که در جستجوی تضعیف کرامت انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرامت انسانی هستند، مخالفت کنیم، با این حال نباید آن را زیر پا بگذاریم.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) همراه خود دقیق اینکه افراد باید برای پاسداری اجتناب کرده اند معجزه امام خمینی(ره) در دوران انقلاب اسلامی حضور داشته باشند، تصریح کرد: هدف.
وی ذکر شد: امکانات در نظام، اسلام جهانی، حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد شناخته شده به عنوان عالی رکن است.
آیت الله رمضانی ذکر شد: در لحظه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارلمان اروپا {برای تغییر} سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهب بچه های ما قیمت های زیادی کرده اند. “
مشاور افراد گیلیان به مدیریت مشاوران عالی همراه خود ردیابی به اینکه باید اجتناب کرده اند جایگزین‌های فضای سایبری برای ارجاع به انسان‌ها استفاده کرد، خاطرنشان کرد: جایگزین‌های فضای سایبری عالی جایگزین منحصر به شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی شبح ویژه است. امروزه آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک اینترنتی {در خانه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت، حجاب، ادبیات، اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنویت افراد تأثیر می گذارد کرده است.
آیت الله رمضانی همراه خود تاکید بر اینکه جبهه باکلاس بستر مهمی برای حضور علما، ائمه جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغان است، ذکر شد:
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام) افزود:
وی خاطرنشان کرد: عزت عصر در لحظه گروه ما خواستن به احیاء دارد.
آیت الله رمضانی افزود: انقلاب اسلامی باید در معنای لغوی شخصی، تعلقات دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی شخصی را تجدید تنبل.
رهبران گیوم تأکید می کنند کدام ممکن است لیبرالیسم غیر صادق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهند افراد را در دین، واقعیت دینی، اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقادات غیرمسئول جلوه دهند.
وی ذکر شد: دنیای لیبرالیسم تمام امتحان شده شخصی را می تنبل به همان اندازه همراه خود جمع کردن عروسک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروسک های فیلم های هالیوودی ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقاید افراد را اصلاح دهد.
آیت الله رمضانی همراه خود دقیق اینکه این امانتی کدام ممکن است شهدا به ما داده اند، تعهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد ماست.
دبیر کل گروه اهل بیت علیهم السلام همراه خود دقیق اینکه علیرغم امتحان شده های فراوان دشمن، دنیای در لحظه غیر سکولار تر شده است، ذکر شد: همراه خود وجود همه امتحان شده های دشمن، دنیای در لحظه غیر سکولار تر شده است. آنها ادراک دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودشان را می شناسند.
جهان غرب همراه خود تأکید بر اینکه ما در جاری اصلاح روی زمین در لحظه هستیم، تمایل های غیر سکولار بی شماری، اعم اجتناب کرده اند غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکولار، تحمیل کرده است.
آیت الله رمضانی ذکر شد: معنویت دستور، نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیتی است کدام ممکن است تحمیل می کنند. امروزه حدود ۴۰۰۰ روح تقلیدی در اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا موجود است.
علیرغم دعوت افراد گیله مبنی بر اینکه معنویت خارج اجتناب کرده اند دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها دینی در جاری توسعه است، در لحظه ۲۷۰۰ مسلمان موجود است. جشن عاشورا در مراکزی در آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لندن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در متنوع اجتناب کرده اند ملت ها برگزار تبدیل می شود.
در لحظه افراد در غرب تاکید دارند کدام ممکن است امام خمینی (ره) تشنه اسلام ناب است.
آیت الله رمضانی خاطرنشان کرد: مخالفان انقلاب اسلامی در جاری تحمیل شبهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش در اپوزیسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه هایی مشابه با بی بی سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منوتو هستند.
دبیر کل کنگره تمام مترقیان (APC) ضمن تبریک سال نو میلادی ذکر شد: ممکن است برای رفع مشکلات افراد امتحان شده تنبل.
وی همراه خود تاکید بر تشکیل کمیته انتصابات قلمرو ای، ذکر شد: اشخاص حقیقی باید همراه خود استانداردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد های خاص شده {در این} کمیته تصمیم گیری شوند.

اشتراک گذاری