افزایش سهم شخصی در تامین کالاهای اساسی، رشد صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اجتناب کرده اند طریق مجتمع بندری کاسپین.


اکبری مقدم این بنادر را به جاده ریلی متصل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید با پایان دادن زیرساخت های ترانزیتی ۹ تنها بنادر شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی ملت اما علاوه بر این کریدور شمال به جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه های ورود را نیز شاهد خواهیم بود. افزایش سهم درآمدهای ارزی

به گزارش دیارمیرزا مدیرعامل گروه جهان آزاد انزلی عملکرد اساسی در تامین کالاهای اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده اولین ملت برای امور بندری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکی ۱۴۰۰ ملت در بعدازظهر داشته است. اجزا؛ علیرغم امتحان شده برای افزایش صادرات اجتناب کرده اند این بندر در سال قبلی، این بندر در موضوع جایگزین های قابل ملاحظه در بازارهای دریای خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراسیا، توانسته سبد صادراتی شخصی را رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه دهد. باید برای توسل به را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات محصولات تولیدی جهان، ایالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل مختلف ملت امتحان شده بیشتری کنیم.

علی اواتات اکبر مقدم با ردیابی به پتانسیل ها، مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین های مختلف جهان در بخش بار، آرزو کرد ملاحظه ویژه جهان به بخش بار در کریدور شمال-جنوب چین شد. قزاقستان، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای آن، کاسپین سومین بندر غول پیکر جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در جستجوی توسل به نمایندگی هایی باشد کدام ممکن است محصولاتشان در بازارهای جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد بالایی برخوردار است.

رئیس هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست مسئله نمایندگی جهان آزاد انزلی وجود ۲ بندر انزلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاسپین در جهان را اولین سطح قوت جهان آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین اقتصاد شمال ملت اجتناب کرده اند تذکر سهام خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان دانست. بین ۲ بندر، مدیریت بندری کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها، لجستیک برای فعالان مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری با تولیدکنندگان خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی باعث افزایش در اشتغال، اشتغال، درآمدهای ارزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور ترانزیت ایران تبدیل می شود. مکان در بار در سراسر جهان

آکابری مقدم در طولانی مدت اظهار داشت: با پیوستن این بنادر به جاده ریلی ۹ تنها بنادر شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی ملت اما علاوه بر این زیرساخت های ترانزیتی احیا تبدیل می شود. کریدور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ پول خارجی بر درآمدهای ارزی را افزایش دهید.

در بازدید مدیرعامل گروه جهان آزاد انزلی

آگهی. در سال ۱۴۰۰ کدام ممکن است ۱۲۴ کشتی در مجتمع بندری کاسپین بدست آوردن شد، ۳۶۰ هزار تن بار تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۱۶۲ هزار تن نفت نپخته وارد کرد. حدود ۲۰ نسبت نفت می خواست ملت اجتناب کرده اند طریق این بندر تامین تبدیل می شود.

اشتراک گذاری