افشا اجتناب کرده اند جام جهانی ۲۰۲۲ قطر + عکس


در جریان این روش اندازی، تصاویری اجتناب کرده اند بازیکنانی شبیه شخص مشهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاپیتان کارکنان سراسری آرژانتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاپیتان کارکنان سراسری کره جنوبی، هونگ میون سان آشکار شد.

به گزارش دیارمیرزا، آدیداس مخلوط کردن ویژه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را گفتن کرد.

آگهی. جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر اجتناب کرده اند ۲۰ نوامبر به همان اندازه ۱۸ دسامبر ۱۴۰۱ برگزار تبدیل می شود. کارکنان سراسری فوتبال ایران برای سومین فاصله متوالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ششمین فاصله در گذشته تاریخی شخصی قهرمان این مسابقات شده است.

آدیداس، بازوی ورزشی کدام ممکن است سال ها توسط فیفا حمایت پولی تبدیل می شود، اجتناب کرده اند لباس فوتبال ویژه جام جهانی قطر افشا کرد. آدیداس شناسایی «الحریریلا» را برای این توپ انواع کرد. در جریان این روش اندازی، تصاویری اجتناب کرده اند بازیکنانی شبیه شخص مشهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاپیتان کارکنان سراسری آرژانتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاپیتان کارکنان سراسری کره جنوبی، هونگ میون سان آشکار شد.

ورزشی های مقدماتی جام جهانی روز جمعه ۳ آوریل برگزار تبدیل می شود. به همان اندازه کنون ۲۷ کارکنان به فینال راه یافته اند. پروژه ۲ سهمیه آمریکای شمالی نیز فردا خاص تبدیل می شود. هر سه کارکنان پس اجتناب کرده اند بالا مسابقه به جام جهانی صعود می کنند.

اشتراک گذاری