اقدامات مخفیانه جدیدی برای مقابله با شورش های خیابانی انجام خواهد شد


نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در روزهای اخیر مرتباً با مقامات امنیتی کشور دیدار و گفت و گو کرده و تصمیم گرفته ایم که با گروه های متخاصم که قصد برهم زدن نظم عمومی را دارند، مدارا نخواهیم کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مجتبی توانگر نماینده تهران در شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به اتفاقات اخیر کشور نوشت: آنچه در روزهای اخیر در جلسات منظم شورای عالی امنیت ملی رخ داد. . از وزیر کشور، وزیر اطلاعات، فرماندهان سپاه، نظامی و انتظامی اطلاع داشتیم که تا امروز با تجمعات و بعضاً اغتشاشات، تمامیت ارضی در صورت تخطی از امنیت کشور برخورد تندی نمی کنند و گروه های دشمن قصد برهم زدن نظم عمومی را دارند. و امنیت

وی در ادامه این مقاله گفت: بنابراین تصمیمات جدیدی برای حمله به مقرهای گروه های تروریستی و اقدامات مخفیانه جدیدی برای مقابله با اغتشاشات خیابانی اتخاذ خواهد شد.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال شورای اسلامی تاکید کرد: با این حال با وزرای دارایی، علوم، ارشاد و رفاه که باید نهادهای عمرانی و دولتی را درگیر کنند برای تغییر برخی رویه های حاکمیتی دیدار خواهیم کرد. فعالان پلتفرم اقتصاد دیجیتال و دیگران. لطفا ما را در این زمینه یاری فرمایید. البته هیچ پیشرفتی بدون اجرای حکمرانی مشارکتی اتفاق نمی افتد.

به اشتراک بگذارید