الهام بخش مقابل بیمارستان؛ بیشتر سرطان ها را شکست بده! (عکس)


گیمرها بولونیا در برابر این بیمارستان به جلب رضایت سینیشا میهایلوویچ گذشت به همان اندازه پیروزی مقابل مدافع عنوان قهرمان لیگ ایتالیا را جشن بگیرند.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا به نقل تاز “بازی سه”، سینیشا میهایلوویچ در اوایل سال ۲۰۱۹ ادعا کرد به بیشتر سرطان ها خون مبتلا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن نقطه همراه خود تمام توان کشتی کرد به همان اندازه فرصتی داشته باشد این به قول خودش بازدید کننده ناخوانده را شکست دهد. سرمربی بولونیا در هفته های فعلی در پلی کلینیک عرف اورسولا در امیلیان بستری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر در امتحان شده برای ضرب و شتم بیماری بیشتر سرطان ها است.

بعد از همه ابتدا عنوان شد کدام ممکن است میها سودآور به ضرب و شتم این بیماری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ نشانی اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها در وجود او دیده نمی شود، با این حال شخصی سینیشا چندی در گذشته ادعا کرد کدام ممکن است باید مجددا در بیمارستان بولونیا بستری شود به همان اندازه یک بار دیگر تحمل معامله با قرار گیرد. بعد از همه سینیشا میهایلوویچ {در این} مدت به هیچ وجه تنها نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات گلف بولونیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها این نیروی کار همراه خود تمام توان به این سرمربی ماهر روحیه داده اند.

حالا گیمرها بولونیا در حرکتی غافلگیرکننده به جلب رضایت این سرمربی گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شدند میهایلوویچ از نزدیک احساساتی شود. بولونیا ۲ عصر پیش بازو به کار بزرگی زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور شد {در خانه} شخصی همراه خود نتیجه ۱-۲ اجتناب کرده اند سد اینتر مدعی حرکت تدریجی. این پایان در شرایطی رخ داد کدام ممکن است نراتزوری برای فتح اسکودتو کشتی می کرد، با این حال سرانجام در برابر این بولونیا غافلگیر شد.

 آنها به مقابل بیمارستان محل بستری سینیشا میهایلوویچ گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینگونه لذت این پیروزی عظیم را همراه خود سرمربی شخصی جدا کردن کردند. گیمرها بولونیا به صورت دسته جمعی در میدان روبروی بیمارستان حضور یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود صدای بلند به الهام بخش سرمربی شخصی پرداختند.

سینیشا میهایلوویچ کدام ممکن است اجتناب کرده اند این حرکت گیمرها نیروی کار شخصی به وجد آمده بود، اجتناب کرده اند روی تشک بلند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را به پنجره اتاق رساند به همان اندازه به ابراز احساسات گیمرها بولونیا پاسخ خوش بینانه دهد. این رفتار گیمرها از نزدیک مورد پاداش قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر روحیه بالایی به سینیشا میهایلوویچ برای یکپارچه کشتی شخصی همراه خود بیماری بیشتر سرطان ها خون تزریق کرده است.

Share