رژیم لاغری سریع

امضای قراردادهای تجاری بین خرده فروشان ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسی برای جایگزین با موسسات پولی روسیه


آ. بازدید عالی سرزنده مالی به روسیه در نتیجه تحمیل روابط تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قراردادهایی بین فعالان مالی با حمایت بخش شخصی شد.

احمد صالحی، عالی هیئت ۷۰ نفری ایرانی کدام ممکن است اخیرا برای مذاکرات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری به روسیه بازدید کرده است، ذکر شد: بازدید بخش شخصی به روسیه با اعضای مقامات غیرعادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی سابقه بود.

وی خاطرنشان کرد: مذاکرات خوبی در بازار چرم، سیمان، لبنیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروی روسیه {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر به فناوری ایرانی شده است.

وی ذکر شد: اتاق بازرگانی روسیه نشست خوبی با متخصصان صنعت، کارآفرینان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجار داشته است.

صالحی {در این} بازدید تاکید کرد کدام ممکن است بخش شخصی توانسته است امتیازات را با افسران دولتی {در میان} بگذارد.

وی در شکسته نشده با ردیابی به هزینه تهاجمی کالاهای ایرانی به روسیه، ذکر شد: بخش تولید دیگری بحث مبادلات بود کدام ممکن است با موسسات پولی هماهنگی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار شد جایگزین آزاد دلار بدست آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن شود.

وی ذکر شد: این بازدید جایگزین فوق العاده خوبی برای ارتباط تجار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیر نخواهد شد از فعالان مالی اجتناب کرده اند مذاکره برای رشد بازار انگشت نخواهند کشید.

صالحی با دقیق اینکه توافقاتی بین ۲ ملت برای ارتقای کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان صورت گرفته است، ذکر شد: تحمیل چنین ارتباطی می‌تواند گذرگاه‌های مرزی را افزایش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش شخصی را به رکن بی نظیر ورزش‌های مالی در ایران تغییر تدریجی. بازار {در این} ملت در جاری افزایش است.

او اذعان می تدریجی: «این بازدید سطح عطفی در بدست آوردن به نیازها عظیم است کدام ممکن است تنها با ضمانت می توان به آن است انگشت کشف شد.

اشتراک گذاری