اهدای عضو جان ۵۲ نفر را نجات می دهد


اهدای مسعود مبرهن نیکان، روانپزشک، ۳ فرد مبتلا نیازمند را بیدار کرده است.

به گزارش دیرمیرزا رئیس مراقبت های ویژه پزشکی دانشکده علوم پزشکی گیلان، رشید مبرهن نیکا ۵۲ ساله ساکن شهر رشید به ۳ فرد مبتلا تزریق خون داده است. مبتلایان.

دکتر سیامک ریماز به پیوند کلیه این فرد مبتلا در بیمارستان رازی رشید برای دو نفر فرد مبتلا مراجعه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبد آنها برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز فرستاده شد.

اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری تاکنون ۲ قطعه بدنه گیوتینی مجهز است.

اشتراک گذاری