اولتیماتوم فرماندار خمام به شورای شهر برای تصویب بودجه ۱۴۰۱+ پاسخ سه عضو شورا


اسفندیار جوشن طی نامه‌ای اجرایی خطاب به ریاست این‌شورا آرزو کرد برگزاری مونتاژ‌ای فوق‌العاده در روز یکشنبه با موضوع تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ شده بود، کدام ممکن است این‌مونتاژ با حضور فرماندار، معاون وی، شهردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ۵ عضو شورا در ساختمان شهرداری برگزار گردید.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا به نقل اجتناب کرده اند خمام نیوز، اسفندیار جوشن فرماندار خمام به اعضای شورای اسلامی شهر برای سرعت‌بخشیدن به تصویب بودجه سال جدید اولتیماتوم داد.

در موضوع عدم تصویب بودجه پیشنهادی شهرداری در مهلت مقرر اجتناب کرده اند سوی شورای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید با درنظرگرفتن آنکه شهرداری‌ها {مطابق با} قوانین باید در ابتدای فروردین‌ماه هرسال کلیه عملیات پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن‌های شخصی را {مطابق با} بودجه مصوب سال جدید ترتیب نمایند، اسفندیار جوشن طی نامه‌ای اجرایی خطاب به ریاست این‌شورا آرزو کرد برگزاری مونتاژ‌ای فوق‌العاده در روز یکشنبه با موضوع تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ شده بود، کدام ممکن است این‌مونتاژ با حضور فرماندار، معاون وی، شهردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ۵ عضو شورا در ساختمان شهرداری برگزار گردید.

فرماندار {در این}‌مونتاژ توصیه تصویب عالی‌دوازدهم یا ۲ دوازدهم اجتناب کرده اند بودجه سال قبلی شهرداری را چنانچه شورا درخصوص تصویب بودجه به زمان بیشتری خواستن باشد را داده، تا شهردار فرصتی داشته باشد نسبت به تیز کردن حقوق کارگران شهرداری اقدام کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور جاری مسکوت نماند.

بنابر گفتن فرماندار، درصورت عدم اقدام عاجل اجتناب کرده اند سوی شورای شهر برای تصویب بودجه پیشنهادی، مراتب اجتناب کرده اند طریق هیات معامله با به تخلفات شوراهای اسلامی، تجهیزات قضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید … پیگیری می تواند.

پاسخ پرخطر ۳ عضو شورا به اظهارات فرماندار

سه عضو شورای اسلامی شهر خمام در جوابیه‌ای مشترک نسبت به اظهارات فعلی فرماندار خمام واکنشی پرخطر آرم دادند.
جلیل غیاثی، اسماعیل احمدنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی عاشوری {در این}‌جوابیه کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی ریاست شورا در اختیار خمام‌نیوز قرار گرفته، عنوان نمودند: ادبیات اولتیماتوم را برنمی‌تابیم. به مُر قوانین حرکت نموده‌ایم.
در شکسته نشده محتوای متنی این‌جوابیه خطاب به فرماندار خمام، آمده است : ای‌کاش به دغدغه‌های ما نیز ملاحظه می‌کردید. موضع‌گیرهای خواهید کرد خارج اجتناب کرده اند عرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادیده‌تکل حقوق قانونی اعضای شورای شهر می‌باشد. علی‌رغم اولتیماتوم‌های بسیاری کتبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاهی به شهردار با توجه به امتیازات مختلف پولی، عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری مترتب با شهرداری، هیچگونه پاسخی بدست آمده نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین‌جهت برای اطمینان از بودجه خواستن به زمان بیشتری داشته، تا شفاف‌سازی موردنظر حاصل شود.
این‌اعضا با تاکید بر آنکه بیشتر است فرماندار دستور بی‌طرفی را در حیطه اختیارات شخصی رعایت نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی‌جانبه به امتیازات ورود نکند، افزودند : عدم تصویب بودجه پیشنهادی شهرداری به‌انگیزه غیبت برخی اجتناب کرده اند اعضای شورا در ۴۰ روز فعلی بوده، کدام ممکن است باعث عدم رسمیت دوره ها شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندات آن به راهنمایی کشتی گردیده، با این حال هیچگونه پاسخی اجتناب کرده اند سوی فرماندار بدست آمده نکرده‌ایم؛ مضاف بر اینکه رسمیت قانونی تصویب بودجه اجتناب کرده اند سوی این‌شورا رعایت شده است. خواهید کرد روزی می‌توانید اجتناب کرده اند طریق مراجع ذی‌صلاح شورا را به رفع اختلاف استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات قضا راه اندازی شد نمایید کدام ممکن است شورا اجتناب کرده اند وظایف شخصی عدول کرده باشد، با این حال هیچگونه عدولی اجتناب کرده اند وظایفمان نکرده؛ اما علاوه بر این کاملاً برعکس، مصرانه برای اجرای قوانین امتحان شده می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلمان تا حد زیادی اجتناب کرده اند هر چیزی برای شهرمان می‌تپد.
غیاثی، احمدنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشوری، شکسته نشده داده‌اند : اجالتاً عالی‌دوازدهم اجتناب کرده اند بودجه سال ۱۴۰۰ را تصویب نموده، تا حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق ماهیانه پرسنل تامین شود. با این حال کلیه مصوبات شورا بر مقدمه ماده ۱۰۴ قوانین تشکیلات، وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع شوراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداران مورد نیاز الاجرا می‌باشد؛ کدام ممکن است استانداران، فرمانداران، بخشداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر افسران کشوری کدام ممکن است اجتناب کرده اند طرف مقامات تصمیم گیری می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت انتخاب ها آنها هستند. اشیا تخلف به افسران مافوق گفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مراجع ذی‌صلاح معامله با می‌شود. این‌قوانین بیانگر جایگاه ویژه شوراها کدام ممکن است امکانات شخصی را اجتناب کرده اند مردمان می‌گیرند می‌باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دستور یکصدم قوانین اساسی تصریح شده کدام ممکن است برگرفته اجتناب کرده اند آیات قرآن مجید است.

Share