ایجاد سازه‌های تدفینی در میدان شهرداری رودسر | شکسته نشده سنتی‌شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات گمانه‌زنی


مدیرکل میراث‌باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی استان گیلان اجتناب کرده اند ایجاد سازه‌های تدفینی در جریان تحقیق سنتی‌شناسی در میدان تاریخی شهرداری رودسر خبر داد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، ولی جهانی در روز ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ همراه خود ادعا این موضوع ذکر شد: «همراه خود ملاحظه به اهمیت شهر رودسر در ادوار مختلف تاریخی، انجام تحقیق سنتی‌شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات گمانه‌زنی همراه خود هدف لایه‌نگاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبوبیت ادوار باکلاس مختلف این شهر در دستورکار اداره‌کل میراث‌باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی استان گیلان قرار گرفت.»

مدیرکل میراث‌باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی استان گیلان افزود: «این تحقیق همراه خود مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای اسلامی شهر رودسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سرپرستی مانا روحانی در حال وقوع است.»

جهانی تصریح کرد: «قدمت شهر رودسر همراه خود ملاحظه به متون تاریخی به حکومت بومی علویان باز می‌گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شهر در دوران حاکمیت آل‌زیار، آل‌بویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آل‌کیا اجتناب کرده اند امکانات مهم حکومتی به شمار می‌سر خورد با این حال در جریان بهبود شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید احداث جاده‌ها برخی اجتناب کرده اند آثار باکلاس فاصله‌های قبلی این شهر متأسفانه اجتناب کرده اند بین گذشت است.»

او افزود: «اجتناب کرده اند جمله نیازها ورزش‌های سنتی‌شناسی در میدان شهرداری رودسر، محبوبیت لایه‌های مختلف باکلاس این شهر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان این ورزش‌ها، سازه‌های تدفینی مرتبط همراه خود ادوار مختلف تاریخی ایجاد شده است.»

مدیرکل میراث‌باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع‌دستی استان گیلان همراه خود تقدیر اجتناب کرده اند مشارکت شهردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای احترام شورای اسلامی شهر رودسر برای پشتیبانی اجتناب کرده اند انجام این قالب پژوهشی ذکر شد: «امیدواریم همراه خود بالا این فصل اجتناب کرده اند پژوهش‌ها دانش مفیدی اجتناب کرده اند پیشینه باکلاس این شهر تاریخی ترکیبی‌آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندسازی شود.»

Share