این آشفته بازار حجاب و عفاف با مشت و سرنیزه حل نمی شود


آیت الله جوادی آملی: گاهی نامه می نویسند، چرا سکوت می کنی، از حجاب و عفاف حرف نمی زنی، با این درک که آدم می تواند این روسری را کمی جلوتر بزند، عفاف و حجاب نیست!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، توئیتر آیت الله هوادی آملی مرجع تقلید شیعیان نوشت:

گاهی نامه هایی نوشته می شود که چرا در مورد حجاب و عفاف سکوت می کنید؟

با این فرض که فشار انسان بتواند این روسری را کمی جلو ببرد، این عفاف است نه حجاب! جلوی فساد را نمی گیرد!

آنچه مانع می شود ازدواج است. با catch-and-close، فرم ممکن است تا حد امکان حفظ شود.

۱۳۹۶/۰۹/۰۶

آشفته بازار، مشکل حجاب و عفاف با فشار سرنیزه حل نمی شود، #فساد را جور دیگری توسعه می دهند. اصل مطلب این است که ما را آفرید که در آن خوبی ها و موفقیت های ما را دانست، شما به مسئله ازدواج اهمیت دهید، دیر ازدواج نکنید، توقعات بیجا نداشته باشید.

۱۳۹۶/۰۹/۰۴

به اشتراک بگذارید