این سومین مجازات تخریبی در شش ماه گذشته برای تخریب یک واحد خدماتی در بستر تالاب انجلی است.


دادستان بندر انصالی از اجرای مجازات تخریب رستوران غیرمجاز در تالاب بین المللی انصالی خبر داد: روند رسیدگی به تخلفات واحدهای خدماتی و مسکونی حاشیه حوضه ادامه دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دادستان بندر انصالی با محوریت برخورد با متجاوزان و متصرفان حوزه آبخیز گفت: این واحد خدماتی در زمینی به مساحت ۲۰۰ متر مربع به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع به صورت غیرمجاز ساخته شده است. این واحد خدماتی و رستوران از سازه های سخت و بدون مجوز ساخته شده و به دستور قوه قضائیه تخریب شد.

اکبر سبحانی افزود: در شش ماه گذشته حکم تخریب سه واحد خدماتی و رستورانی غیرمجاز در این دریاچه صادر شده است. .

اشتراک گذاری