بارش برف با کیفیت صنعتی در سیاهکل – دیلمان | قله یخ ۶۵ سانتی متر در شفت اسلام


مدیرکل راهداری گیلیان همراه خود ردیابی به بارش از حداکثر برف در ۱۱ جهان کوهستانی گیلان، قله برف را ۳۰ سانتی متر عنوان کرد.

به گزارش دیارمیرزا، فریبرز مرادی در اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، همراه خود دقیق اینکه برف سنگینی بر روی میله سیخ دیلمان باریده است، اظهار کرد: قله یخ به ۳۰ سانتی متر رسیده است.

همراه خود استناد به برف خفیف در ۱۰ قطب کوهستان، قله یخ در محور اسلم – کلهال ۶۵ سانتی متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محور کونل – کلحال ۵۰ سانتی متر است.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار خیابان ای گیلان اجتناب کرده اند بارش ۳۰ سانتی متر برف در محورهای رودسر – لات محل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیز – شوک خبر داد. تبر: رشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فومن – طلسم باشی سفید پوش شده است.

مرادی اجتناب کرده اند وجود یخچال ۱۵ سانتی متری در شفت امامزاده ابراهیم خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: قله یخ در معبر الماس ۶۵ سانتی متر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گردنه حیره شاهد مه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف هستیم.

وی ادای احترام به شد: در اصولاً محورهای مواصلاتی گیلان بارندگی بود. – خیابان های سرپوشیده – بودن.

اشتراک گذاری