بازدید اردوغان به عربستان سعودی+ عکسها


تحلیلگران می گویند فشار مالی علیه ترکیه باعث شد این ملت مسیر فشار زدایی را در روابط همراه خود تولید دیگری طرف های خاورمیانه انواع تدریجی.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بعد اجتناب کرده اند منصفانه فاصله سردی روابط به عربستان سعودی بازدید کرد.

این نخستین بازدید رئیس جمهوری ترکیه به سعودی بعد اجتناب کرده اند ۵ سال است. بازدید زودتر است در سال ۲۰۱۷ به پایان رسید.  در جستجوی قتل گروتسک جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری کشورش در استانبول در سال ۲۰۱۸، روابط آنکارا – ریاض پرتنش شد.

این موضوع در نتیجه کاهش از حداکثر روابط مالی میان ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعودی شد کدام ممکن است تاثیر عقب کشیدن متعدد را متوجه بخش گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدات ترکیه کرد. در آن مقطع، اردوغان، بالاترین درجه در مقامات سعودی را به صدور اصل قتل خاشقجی متهم کرده بود.

اردوغان {در این} بازدید بعد اجتناب کرده اند دیدار همراه خود پادشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولیعهد سعودی در شهر جده، به شهر مکه سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور در مسجدالحرام، حج عمره را به جا آورد.

عکسها کف دست دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید احوالپرسی اردوغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، تصویری آینه ای زیادی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال ای اجتناب کرده اند ازسرگیری روابط نزدیک ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعودی داشت.

اردوغان در گذشته اجتناب کرده اند بازدید به سعودی به خبرنگاران مشاوره بود: امتحان شده می کنیم مرحله جدیدی را تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه روابط سیاسی، ارتش، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی را آسانسور کنیم.

ترکیه در گذشته اجتناب کرده اند این هم گام هایی برای افزایش روابط همراه خود امارات، مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل، برداشته بود. تحلیلگران می گویند فشار مالی علیه ترکیه باعث شد این ملت مسیر فشار زدایی را در روابط همراه خود تولید دیگری طرف های خاورمیانه انواع تدریجی.

Share