بازگشایی لندفیل سراوان برای شرکت ها رسانی | اهالی سراوان: راه ما اجتناب کرده اند سودجویان جداست


پس اجتناب کرده اند سه هفته تحصن افراد سراوان، همراه خود میانجیگری پلیس ویژه راه ورود به لندفیل بازگشایی شد به همان اندازه این بازگشایی آغازی برای رفع فاجعه پسماند در استان گیلان باشد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا به نقل اجتناب کرده اند فارس، حدود سه‌هفته‌ای اجتناب کرده اند تحصن افراد سروان رشت مبنی برعدم سوئیچ زباله در دل جنگل‌های گیلان می‌گذرد؛ تحصنی کدام ممکن است پایه در مشکلی ۳۷ ساله دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون کسی در موقعیت به رفع این معضل نبوده است.

اهالی سراوان مطالبه‌ای واحدی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه‌صدا «۹» غول پیکر به ورود زباله به سراوان آگاه‌اند، مقاومتی کدام ممکن است صدای آن به همان اندازه وزارت ملت نیز گذشت است.

سراوانی‌ها طی ماه مبارک رمضان در جریان تحصن، جدا زباله‌ها افطار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است‌هایی نظیر صدور تصمیم قطعی قضایی مبنی بر ممنوعیت حمل هر نوع زباله به مکان سراوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب در شورای تهیه کنید استان، بهسازی مناسب لندفیل سراوان مطابق همراه خود استانداردهای زیست‌محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تیز کردن خسارت‌های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانی به همه‌افرادی که در روستاهای فراگیر مکان در تأثیر زباله آسیب‌دیده‌اند را دارند.

مسؤولان ارشد گیلان در روزهای قبلی چندین نوبت در مخلوط معترضین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحصن‌کنندگان سراوان حاضر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن صحه گذاشتن بر اعتراضات افراد، بر پیگیری مجدانه مقامات برای رفع این معضل تأکید کرده‌اند.

انباشت زباله در لندفیل سراوان به حدود منصفانه‌صد متر رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوضاع اقامت را برای افراد جهان به‌عمق، اسفناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرقابل‌تحمل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید درعین‌جاری به فاجعه اولیه مدیریت پسماند استان تغییر شده است.

با این حال بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اولین گام اجتناب کرده اند اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید برطرف کردن معضل مدیریت پسماند در استان، پلیس ویژه گیلان انتخاب به بازگشایی راه ورود به لندفیل را عملیاتی کرد؛ تصمیمی کدام ممکن است در ابتدا همراه خود مخالفت اهالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحصنین مواجه شد.

متأسفانه در جریان بازگشایی راه ورود خودروهای زباله به لندفیل سراوان، عده‌ای اجتناب کرده اند سودجویان وارد جهان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن برهم زدن نظم جهان اقدام به نبرد فیزیکی همراه خود پلیس ویژه کردند؛ آگاه‌شده در جریان سنگ‌پرانی این اشخاص حقیقی سودجو حدود ۵ تن اجتناب کرده اند نیروهای پلیس ویژه دچار آسیب دیدگی شدند.

بلافاصله پس اجتناب کرده اند سنگ‌پراکنی عده‌ای به مأمورین ناجا افراد شخصی را اجتناب کرده اند آن‌ها کنار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به بازگشایی مسیر درگاه محل دفن زباله همراه خود مامورین ناجا همراهی کردند.

اهالی سراوان در گفتگویی حاضر در محل تجمعات آرام، مطالبات شخصی را نسبتاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی برشمردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأکید کردند راهشان همراه خود سودجویان انصافاًً کنار است.

گفتنی است؛ حدود ۴۰ سال است کدام ممکن است زباله‌های شهر رشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین شهر گیلان به سراوان منتقل می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود کمیت بیش از حد زباله‌ها، شیرابه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مگس‌های فراوان سبب شده افراد این جهان برخی‌ها بیماری پوستی از رنج می برند.

متخصصان تنظیم زیست معتقدند آزاد کردن زباله در مدت چندین هفته به همین تعیین کنید در سراوان در نتیجه خطرات زیست محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی انفجار {به دلیل} گازهای تحمیل شده اجتناب کرده اند انباشت زباله می‌شود ضمن اینکه برای هرگونه تداوم ورزش عمرانی اجتناب کرده اند جمله پایان دادن تصفیه خانه باید مسیر برای ورود تجهیزات با کیفیت صنعتی به راحتی شود.

Share