با ستاره لیگ فرعی نتس با درایو لیگ برتر آشنا شویداینجا ثبت نام کنید تا Inside the Nets را هر شنبه صبح به صندوق ورودی خود تحویل دهید.

همانطور که نت‌ها به مسابقات بازی‌-این نزدیک‌تر می‌شوند و مزیت زمین خانگی در هر بازی دورتر می‌شود، این تمایل وجود دارد که به اطراف نگاه کنید و ببینید از کجا می‌توان کمک کرد.

بازیکنان سایر تیم ها خریداری خواهند شد. قطعات جوان را می توان با مشارکت کنندگان کهنه کار معامله کرد. لیگ G را می توان پرورش داد.

بازی در کنار کوین دورانت، جیمز هاردن و کایری اروینگ – حداقل در برخی ظرفیت ها – باید توجه هر گونه اضافه شدن احتمالی را جلب کند. اما ستاره نوظهور تیم لیگ کوچک نتز به یک بازی غافلگیرکننده در پلی آف فکر نمی کند، چه برسد به یک فراخوان غافلگیرکننده.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر