با سه نفر که تغییر رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان را تایید کردند مصاحبه شد


روز گذشته سه نفر به تهران رفتند و توسط تیم ارزیابی مصاحبه کردند و هر سه نفر سابقه معاونت دانشگاه علوم پزشکی را دارند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا برای اولین بار پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم موضوع تغییر ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس همین گزارش، تیم ارزیابی با سه نفر که روز گذشته به تهران سفر کرده بودند، مصاحبه کرد.

لازم به ذکر است که تصمیم بر تغییر ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان گرفته شده است و این تغییر پس از نهایی شدن ارزیابی ها انجام خواهد شد.

به اشتراک بگذارید