برادن اشنایدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاستین براون در پلی آف رنجرز؟همین جا پرونده شناسایی کنید هر سه‌شنبه صبح به Inside the Rangers وارد صندوق درگاه شخصی شوید.

به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است معلم جرارد گالانت در سه هفته ۲ انتخاب کلیدی در تفریحی ۱ داشته باشد کدام ممکن است تایلر را اجتناب کرده اند تحمیل آسیبی کدام ممکن است در پلی آف اجتناب کرده اند بازو می دهد جلوگیری می تنبل.

۱. پاتریک نمت هر دو جاستین براون در سمت چپ در جفت سوم همراه خود بردی اشنایدر؟ هر دو اینکه رنجرز انتخاب خواهد گرفت مسابقه را باز تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص ای برای همراهی همراه خود جفت نمث-براون کسب تنبل؟

۲. کاپو کوکو، فیلیپ چیتیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارکلی گودرو چگونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان هستند؟