برای جلوگیری اجتناب کرده اند مسمومیت در بازدید چه غذاهایی بخوریم؟


به گزارش محل کار افزایش خورده شدن وزارت بهداشت، ایده ها مهم در تحریک کردن سفرهای جراحی ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعصاب به رئوس مطالب زیر است.

خوب غذای آسان {در خانه} تهیه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را همراه خود شخصی در یک واحد گشت و گذار در کنار ببرید هر دو به رستورانی بروید کدام ممکن است پروتکل های بهداشتی پیشگیری اجتناب کرده اند کرونا را رعایت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سلامت آن ها مثبت هستید.

بعد اجتناب کرده اند مصرف کردن غذاهای با کیفیت حرفه ای هر دو چرب هر دو روی معده شتابزده نکنید، این کار باعث خواب آلودگی ممکن است تبدیل می شود.

اجتناب کرده اند کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کردن بیش از حد شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چسبناک جدید . این وعده های غذایی جدا از تحمیل آلودگی های میکروبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیمیایی می توانند باعث سوئیچ بیماری هایی قابل مقایسه با بروسلوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی {بیماری ها} نیز شوند.

غذای اضافی را پایین شیشه ماشین زیر آفتاب آفتاب نگذارید.

– اجتناب کرده اند آب چشمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب آشامیدنی نهایی در اماکن نهایی استفاده نکنید. بقیه آب بطری را زیر شیشه در زیر آفتاب خورشید نگهداری نکنید.

در کل بازدید اجتناب کرده اند مجوز ساخت آب بسته بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرویس بیشترین استفاده را ببرید.

استفاده مکرر اجتناب کرده اند ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره برای رانندگان مسافت تمدید شده طرفدار نمی شود.

بیشتر است اجتناب کرده اند خوردن سالاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات از در مکان های غذا خوردن {به درستی} تازه نمی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب پذیر ابتلا به انگل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های عروق کرونر مرکز هستند.

برای جلوگیری اجتناب کرده اند کم آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یبوست آب فراوان بنوشید. در واقع بیشتر است اجتناب کرده اند آب بطری مفید بیشترین استفاده را ببرید.

اگر به آب آشامیدنی تازه ورود ندارید، آب را حداقل خوب دقیقه بجوشانید.

اجتناب کرده اند میوه ها شناخته شده به عنوان میان وعده بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثبت شوید کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند استفاده آنها را خوشایند بشویید.

اگر اجتناب کرده اند غذاهای کنسرو شده استخدام می کنید به زمانی کدام ممکن است می خورید ملاحظه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند وعده های غذایی اجتناب کرده اند مفید بودن آن ها مثبت شوید، اگر متوجه تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوسیدگی دندان از حداکثر اجتناب کرده اند خوردن آن . حتما در گذشته اجتناب کرده اند وعده های غذایی ۲۰ دقیقه بجوشانید.

– اگر در رستوران وعده های غذایی می خورید حتما به به نظر می رسد رستوران، وضعیت پرسنل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت شخصی ملاحظه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتکل های درمورد به مقوا سلامت پرسنل را رعایت کنید.

غذاهای خشک قابل مقایسه با به حداقل رساندن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاکائو هر دو تخم مرغ آب پز بهتر از وعده های غذایی در کل بازدید هستند. غذایی کدام ممکن است برای بازدید تهیه می کنید نباید آب باشد. غذاهای زیر آب قابل مقایسه با خورش برای عجله تجزیه می شوند از میکروب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکرو ارگانیسم های حال در مایع اطراف بهتری برای انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت مثل دارند.

ساندویچ را اجتناب کرده اند در گذشته تهیه نکنید از وجود گوجه فرنگی، کاهو هر دو سرکه ماده بی نظیر ساندویچ را مرطوب می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانه زنی را تعجیل می کند.

مصرف کننده آب یخ بازسازی شده اجتناب کرده اند پارچه های پلاستیکی هر دو فلزی ممکن است خطرناک باشد، ویژه به ویژه برای نوزادان طرفدار نمی شود.

اجتناب کرده اند برخی وعده های غذایی قابل مقایسه با سالاد الویه، همبرگر، کباب دانش شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیاز .

در صورت نداشتن کد بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز اجتناب کرده اند وزارت بهداشت اجتناب کرده اند کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کننده نوشیدنی های بومی قابل مقایسه با آب زرشک، آب آلبالو را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این لواشک، آتامو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلو خشک .

در رستوران غذاهای پرخطر، پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرخطر زیادی سفارش دهید. مکان های غذا خوردن گاهی سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزه های زیادی به غذاهای عجیب و غریب اضافه می کنند کدام ممکن است {به دلیل} فساد رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک نامطبوعی ندارند.

حتما در رستوران اجتناب کرده اند ماست (کم چرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماکارونی)، لیمو هر دو آبلیمو در امتداد طرف غذای می خواست شخصی بیشترین استفاده را ببرید. همراه خود مصرف کردن این ها، تجهیزات گوارش اسیدی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تخلیه میکروب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل مسمومیت غذایی جلوگیری می تنبل.

استفاده اجتناب کرده اند دسرهای خامه ای در کل بازدید طرفدار نمی شود از بالقوه است همراه خود شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خامه با بیرون چربی مناسب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو {به دلیل} کهولت سن پوسیده شود.

یخ را اجتناب کرده اند امکانات ایمن تهیه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نگهداری هر دو یخ منجمد .

برای جلوگیری اجتناب کرده اند حمله قلبی، بیش اجتناب کرده اند حد تقویت می کند های ویتامین را به طور تصادفی خوردن نکنید.