برای رئیس گروه معمول متاسفم|خانوار هایمان در ماشین مچاله شوند، بمیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما سکوت کنیم


رییس پلیس راهور اظهار داشت: ما اصلا در ملت ژنرال سلبریتی نداریم؛ ما سربازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سربازی ولایت خوشحال از می‌کنیم. به همین خاطر به ایشان می‌گویم در ایران چنین کسی پیدا نمی‌کنند.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، به نقل اجتناب کرده اند همشهری اینترنت، رئیس پلیس راهور ناجا اجتناب کرده اند گروه معمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروسازان دعوت کرد بدون در نظر گرفتن زودتر اجتناب کرده اند مردمان {به دلیل} ساخت خودرو همراه خود نازل‌ترین استاندارد عذرخواهی کنند.
سردار کمال هادیانفر در پاسخ به انتقاد مهدی اسلام پناه، رییس گروه سراسری معمول کدام ممکن است آگاه بود: «ژنرال‌های سلبریتی اخیرا در برخی خانه‌ها ورود می‌کنند» تاکید کرد کدام ممکن است من می خواهم ژنرال سلبریتی نیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رئیس گروه استاندار متاسفم کدام ممکن است اجتناب کرده اند چنین عناوینی استفاده می‌تنبل.

وی افزود: ما اصلا در ملت ژنرال سلبریتی نداریم؛ ما سربازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سربازی ولایت خوشحال از می‌کنیم. به همین خاطر به ایشان می‌گویم در ایران چنین کسی پیدا نمی‌کنند.

رئیس پلیس راهور در یکپارچه همراه خود انتقاد مجدد اجتناب کرده اند استاندارد خودرو‌های مونتاژ موجود در اظهار داشت: ما دانستن درباره استاندارد خودرو همچنان پیگیر هستیم، چون این مسئولیت خدایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا باید در آن دنیا پاسخگو باشیم. ضمن اینکه افزایش استاندارد خودرو مطالبه مقام معظم هبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردی رییس جمهور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهم‌تر پای جان مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی مردمان {در میان} است.

سردار هادیانفر همراه خود ساختار این پرس و جو کدام ممکن است وقتی در هر ساعت ۲نفر در تصادفات رانندگی کشته می‌شوند، می‌شود خودروساز بگوید نقشی ندارد؟ افزود: تصادف {هر روز} اتفاق می‌افتد، با این حال این علت نمی‌شود {هر روز} مردمان هم بمیرند. کجای دنیا چنین اتفاقی می‌افتد کدام ممکن است همراه خود هر تصادف کسی بمیرد؟ پراید الان به هرشی ملایم هر دو متحرکی می‌خورد تلفات هر دو مجروح می‌دهد برای همین است من می خواهم برای این ماشین اجتناب کرده اند عنوان ارابه در حال مرگ استفاده کردم.

هادیانفر یکپارچه داد: ما نمی‌توانیم تحمل کنیم کدام ممکن است {هر روز} خانوار هایمان در ماشین مچاله شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بمیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما سکوت کنیم.

رئیس پلیس راهور در یکپارچه همراه خود خطاب توصیه رئیس استاندار اظهار داشت: برای ما جای تاسف است کدام ممکن است رئیس گروه معمول باقی مانده است نرفته آلیاژ باک خودرو را مقیاس بگیرد، با این حال ایشان پاسخ بدهد کدام ممکن است در تصادف بهبهان چرا ۴ خودرو اتش گرفتند؟ بگویند کدام ممکن است در ۱۰ سال قبلی چگونه نظارت کردند کدام ممکن است وضعیت خودرو‌ها این شد.

وی تصریح کرد: باید استاندارد امنیت خودرو‌ها مناسب شود. این قطعی است. ما هر ساعت ۲کشته داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این موضوع نمی‌گذریم. تصادف امر اجتناب ناپذیری است، با این حال اینکه کسی موجود در ماشین شومینه بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آهن پاره نتواند خارج شود به هیچ چیزی به غیر اجتناب کرده اند غیراستاندارد بودن خودرو‌ها ربط ندارد.

سردار هادیانفر در یکپارچه همراه خود حمایت مجدد اجتناب کرده اند واردات خودرو اظهار داشت: تاکید ما بر اینجا است کدام ممکن است حتما عالی بازار تهاجمی وجود داشته باشد، چون یکی اجتناب کرده اند آیتم‌های بی نظیر کدام ممکن است در سال ۸۵ باعث شد آمار کشته‌های تصادفات رانندگی اجتناب کرده اند ۲۵هزار نفر به ۱۷ هزار نفر برسد جدا شدن واردات خودروی ایمن بود. چون شبیه به موقع کدام ممکن است واردات راه اندازی شد خودروساز‌ها گرفتار شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتند آپشن‌های جدید مشابه کیسه هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید… اضافه کردند به خودروهایشان!

رئیس پلیس راهور علاوه بر این همراه خود دعوت اجتناب کرده اند رئیس گروه معمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروساز‌ها برای عذرخواهی اجتناب کرده اند مردمان تاکید کرد: این اشخاص حقیقی حتما عذرخواهی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همین فردا استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت خودرو‌ها را افزایش دهند.

Share