برای واگذاری زمین به بنیاد مسکن توافق شد


رئیس بنیاد مسکن خمین گفت: حضور این اداره در شهرستان موجب ارتباط بهتر و افزایش رضایت مردم شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیورمیرزا، رئیس شورای اسلامی شهر خمین با اشاره به درخواست بنیاد مسکن مبنی بر واگذاری زمین برای ساخت ساختمان این اداره، گفت: این اداره کل در حال انجام است.

جلیل غیاضی در جلسه شورا مستقر در ساختمان شهرداری با تاکید بر اینکه اگر منافع شهروندان دیده نمی شد این همکاری ها موثر نبود، خاطرنشان کرد: همه ما به دنبال توسعه شهر خمین هستیم چرا که نام شهر باید باشد. حمل نشود

این مقام مسئول از بنیاد مسکن، مشاوران طرح ها و تمامی دستگاه های دست اندرکار در توسعه طرح های هادی شهری و روستایی خواست تا به منافع مردم توجه کرده و به رفاه آنان احترام بگذارند.

رئیس بنیاد مسکن خمین گفت: حضور این اداره در شهرستان موجب ارتباط بهتر و افزایش رضایت مردم شده است.

این میانجی با بیان اینکه آمادگی دارد در صورت واگذاری زمین ظرف مدت یک سال پس از صدور مجوز، ساختمان مناسب بسازد، گفت: جمعیت شهر جدید خمین با حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ استعلام رو به افزایش است. ماهانه برای سازنده می سازد. .

وی با اشاره به اینکه بیشتر جلساتی که در مدت حضورم در خمین برگزار کردم در خصوص بازنگری طرح جامع مارداش بود، خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم تا طرح جامع را به گونه ای خاتمه دهیم که حقوق از دست رفته افراد احیا شود و برابری و عدالت محقق شود. برای روستا و روستاییان رعایت شده است.»

تصویب سیاست سرمایه گذاری، درخواست شهرداری برای فروش زمین طبق ماده ۱۰۱، جابجایی گذرگاه عابر پیاده نزدیک پل خیابان فرهنگ، تعیین غرفه های سطح شهر، ترک تشریفات آسفالت، مجوز مزایده نیروی انسانی و بازگشایی روکش آسفالت.

شایان ذکر است در نوزدهمین مجمع عادی شرکت سهامی عام با حضور ۴ نفر از اعضا، واگذاری زمین به بنیاد مسکن تصویب شد.

اشتراک گذاری