برخورد همراه خود واحدهای صنفی در ایام نوروز دشوارتر اجتناب کرده اند حد همان قدیمی است. نظارت ۲۴ ساعته قیمت


مدیرکل صمت گیلان ذکر شد: قیمت ها در گیلان هر ساعت رصد تبدیل می شود.

به گزارش دیارمزار، تیمور پورحیدری همراه خود صدور دستوری کنار هم قرار دادن به تمامی مسئولان اداره صمت شهرستان های گیلان؛ در امتداد طرف بازدیدهای همانطور که صحبت می کنیم اجتناب کرده اند تالش، آستارا، رسوانشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انزلی، «{به دلیل} حضور میهمانان در گیلان، قیمت کالاهای اساسی در گیلان به صورت ساعتی رصد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدود به ساعات اجرایی نیست. آنها در ۲ سال قبلی شرکت ها فوق العاده ویژه ای داشته اند.

وی نیازمند برخورد بلافاصله همراه خود متخلفان کالاهای پرارزش قابل مقایسه با روغن، گوشت، مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه شد. همراه خود هوس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسکین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط روال روزه داری انصافاً خاص است.

مدیرکل صمت گیلان همراه خود تقاضا اجتناب کرده اند تجهیزات های اطلاعاتی برای گزارش تخلفات به گیلان، مردمان گیلان در صورت تفسیر هرگونه تخلف بالقوه سریعاً مراتب را به گروه شماره ۱۲۴ هر دو مجازات های شماره ۱۳۵ اجتناب کرده اند سوی سودجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار گزارش دهند. اغتشاشات.

ادای احترام به تبدیل می شود، سرپرست کل صمت گیلان به در کنار نمایندگان شخصی در سفر مختلف نوروزی مداخلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدهای میدانی متعددی انجام دادند.

اشتراک گذاری