بردیا دانشور یکی از بزرگ ترین استادان شطرنج کشور است


بردیا دانشور پس از استاد بزرگ سید خلیل موسوی و استاد احسان گیم مقامی بالاترین قهرمان شطرنج کشور شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مازندران در ۱۳ دوره با حضور ۱۴ بازیکن میزبان مسابقات قهرمانی کشور بود که در نهایت بردیچ دانشور در ۱۶ سالگی با ۹.۵ امتیاز قهرمان کشور شد.

همچنین استاد بزرگ سید خلیل موسوی مقام دوم و استاد بزرگ احسان گیم مقامی مقام سوم را کسب کردند.

اشتراک گذاری