برچسب امکانات ۷ رنگ چه اطلاعاتی به ما می دهد؟


همراه خود بررسی برچسب نشاط اقلام نشاط می توانیم محدوده آگاهانه تری در هنگام کسب داشته باشیم.

به گزارش دیارمیرزا، {در این} مطلب به خاص آسان علائم نوشته شده بر روی تأمین مصرف شده فراهم می کند خانگی را می پردازیم.

بلعیدن بیش اجتناب کرده اند حد نشاط {در خانه} خوب ضرر جهانی است. با این حال شاید شنیده باشید کدام ممکن است صرفه جویی در نشاط راهی تواند به شما کمک کند اقتصاد خانوار است. این صرفه جویی در کاهش تخلیه گازهای گلخانه ای همراه خود مدیریت گرمایش جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیمات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری کارآمد است.

اجتناب کرده اند این رو، در متعدد اجتناب کرده اند ملت ها اقدامات شدیدی برای کاهش بلعیدن نشاط در بخش خانه {انجام شده} است. برچسب نشاط یکی اجتناب کرده اند همین پارامترها است. این برچسب ها به مشتریان ما {کمک می کند} به همان اندازه همراه خود حاضر داده ها بلعیدن نشاط برای وسایلی مشابه یخچال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون هر دو وسایل گازسوز، کم بلعیدن ترین تجهیزات ها را محدوده کنند.

رئوس مطالب درست نمادهای روی تگ پاور

تعدادی از سال پیش کدام ممکن است نمایندگی توانیر مجبور به نصب برچسب نشاط بر روی مبلمان شد حتما در کسب فراهم می کند خانگی مخصوصا محصولات ایرانی کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند آنها خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استاندارد هستند دیده اید، برچسب نشاط چه اطلاعاتی دارد؟ به ما بده؟ همراه خود ما بمان.

 • نوجوان عنوان سازنده هر دو علامت تجاری (شناخته شده به عنوان مثال، Pokshama، Emerson هر دو…)؛
 • نوجوان شناسه مانکن (شناخته شده به عنوان مثال RT850EW)؛
 • نوجوان نوع از کیت تبرید (شناخته شده به عنوان مثال، یخچال فریزر نوع II)؛
 • نوجوان علامت معمول نشاط؛
 • ۵ درجه بلعیدن انرژی الکتریکی (شناخته شده به عنوان مثال ++ A)؛
 • ۶ عبارت «بلعیدن انرژی الکتریکی»؛
 • ۷ بلعیدن انرژی الکتریکی سالانه در هر کیلووات ساعت (شناخته شده به عنوان مثال ۳۲۰ کیلووات ساعت در سال)؛
 • ۸ مقدار کل ظروف غیر یخچالی در لیتر (شناخته شده به عنوان مثال ۴۵۷ لیتر)؛
 • ۹ مجموع کمیت مفید واحدهای تبرید بر حسب لیتر (شناخته شده به عنوان مثال ۱۶۱ لیتر)؛
 • نوجوان ابعاد محصول در دسی بل (۴۱ دسی بل) در دفتر؛
 • نوجوان شماره تعیین بلعیدن انرژی الکتریکی معمول (شناخته شده به عنوان مثال INSO 14577 ⍡ ۱۳۹۱).

اینها ساده برخی اجتناب کرده اند ابزارهای اشتراک گذاری تمرکز بر هستند کدام ممکن است می توانید در حساب Power شخصی بیشترین استفاده را ببرید. همراه خود این جاری، چون آن است می بینید، برخی اجتناب کرده اند این داده ها به نوع تجهیزات متکی است.

اسبابک ها عکس مشابه واشر، تخمین بلعیدن آب (لیتر در سال) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از قابلیت شستشو (به کیلوگرم) در نیمه زیرین برچسب درج شده است. هر دو مثلاً برای تلویزیون، انرژی الکتریکی مصرفی تجهیزات در ۲ حالت کنار هم قرار دادن مورد استفاده قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر حسب وات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابعاد درجه تصویر (به اینچ) در نیمه زیرین برچسب حاضر داده تبدیل می شود. .

با این حال موضوع جذاب تر برای برچسب های امکانات درجه بلعیدن انرژی الکتریکی اینجا است.

بلعیدن نشاط معمولاً در محدوده A به همان اندازه G خاص تبدیل می شود. هر حرف روی خوب نوار رنگی اجتناب کرده اند بی تجربه به همان اندازه بنفش است. درجه A بالاترین {بهره وری} را همراه خود نوار بی تجربه روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه G کمترین درجه {بهره وری} را اجتناب کرده اند تذکر بلعیدن نشاط نماد می دهد. به طور معمول است شخصی خوب رتبه به چندین درجه همراه خود علامت سازنده (+) اختصاص داده تبدیل می شود کدام ممکن است {در این} صورت محدوده {رتبه بندی} ممکن است اجتناب کرده اند + A به همان اندازه D هر دو اجتناب کرده اند +++ A به همان اندازه F باشد.

مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است این معمول برای هر تجهیزات بر مقدمه الزامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل های تصمیم گیری شده توسط مسئولین محاسبه تبدیل می شود. در گذشته اجتناب کرده اند اکتسابی این برچسب، تجهیزات های برچسب نشاط باید انجام شخصی را اجتناب کرده اند تذکر بلعیدن نشاط در آزمایشگاه های اصلی بسنجند. در پایان، من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصات خریدار می‌توانیم تجهیزات کم‌بلعیدن را در بین مانکن‌های رقیب بر مقدمه میزان بلعیدن نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر داده ها روی برچسب تعیین کنیم، متعاقباً خریدهای مرتب‌تری انجام می‌دهیم.

کدام اسبابک ها مشمول نصب برچسب انرژی الکتریکی هستند؟

بر مقدمه فهرستی کدام ممکن است گروه سراسری ایران آشکار کرده است، اسبابک ها زیر برخی اجتناب کرده اند فراهم می کند خانگی کدام ممکن است دارای معمول انطباق همراه خود برچسب نشاط هستند، معرفی شده است شده است.

 • خروجی کردن؛
 • واشر؛
 • آبگرمکن برقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازی؛
 • نورپردازی؛
 • یخچال، فریزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریزر؛
 • کولرهای آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازی؛
 • سماور برقی;
 • گرمکن برقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازی؛
 • برس برقی؛
 • ظروف گازسوز؛
 • تلویزیون.

برچسب نشاط؛ خوب قدم به سوی محدوده توجه

همراه خود بررسی برچسب نشاط اقلام نشاط می توانیم محدوده آگاهانه تری در هنگام کسب داشته باشیم. مشخص است کدام ممکن است همراه خود کسب کالاهای دارای رتبه A، صنوبر های ماهانه ما برای قبوض نشاط کاهش قابل توجهی ممکن است داشته باشد. بلعیدن بهینه نشاط برای وسایلی مشابه یخچال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریزر کدام ممکن است ۲۴ ساعت در یک روز واحد روز اجتناب کرده اند انرژی الکتریکی استفاده می کنند حیاتی است.

ما ۹ تنها می توانیم همراه خود محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب محصولات کم بلعیدن نشاط صرفه جویی کنیم، اما علاوه بر این در کاهش ساخت آلودگی نیز عملکرد داریم. چه چیزی بیشتر اجتناب کرده اند این؟!

اشتراک گذاری