بسارپاش گزینه اصلی جایگزینی رستم قاسمی است که وزیر پیشنهادی روز یکشنبه معرفی می شود.


معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره گزینه های پیشنهادی دولت برای جایگزینی رستم قاسمی گفت: تا این لحظه گزینه اصلی وزارت راه و شهرسازی آقای «مهرداد بسرپاش» است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سید محمد حسینی درباره برخی اخبار مبنی بر احتمال تغییر وزیر راه و شهرسازی گفت: تغییر وزیر راه و شهرسازی جدی است و قرار است دولت گزینه پیشنهادی را ارائه کند. نامه ای به مجلس یکشنبه آینده

معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره گزینه های پیشنهادی دولت برای جایگزینی رستم قاسمی گفت: تا این لحظه گزینه اصلی وزارت راه و شهرسازی آقای «مهرداد بسرپاش» است.

مهرداد بسرپاش هم اکنون رئیس دیوان محاسبات است.

به اشتراک بگذارید