بند لاستیک «گالشکلام» هفته بلند مدت نشت می تنبل


به مشاوره محمدرضا جلالی فرماندار لنگرود، استاندار گیلان در سخنانی اجتناب کرده اند سد لاستیکی گالشکلام برای تعمیر وضعیت آب کشاورزی این شهرستان بازدید کرد. مونتاژ سد لاستیک گالشکلام هفته بلند مدت.

به گزارش دیرمیرزا، محمدرضا جلالی مدیرکل شهرستان لنگرود در بازدید اجتناب کرده اند ایستگاه های پمپاژ گلفیلد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سد لاستیکی گالشکلام همراه خود معاون قالب مرکزی بخشدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرماندهی دارایی ها آب شهرستان لنگرود گفتگو کرد. همراه خود ملاحظه به وضعیت آب کشاورزی در مزارع شهرستان، بند لاستیکی گالشکلام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شده اجتناب کرده اند هفته بلند مدت عملیات اجرایی این سد تحریک کردن شود.

وی اظهار داشت: قابلیت این سد ۴۵۰ هزار متر تاس آب است.

وی افزود: ۴۰ نسبت اجتناب کرده اند خزانه شهرستان برای ادغام کردن ۹۱۰۰ هکتار شالیزارهای لنگوت است.

مدیریت لنگرود اظهار داشت: ۷۵۰ میلیون تن انرژی الکتریکی برای ۵ حلقه چاه تخصیص یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هکتار پایین اجتناب کرده اند خشکسالی دفاع کردن شده است.

سرانجام شش میلیارد پمپ برای تامین ۴۲۰ هکتار پایین کشاورزی همراه خود منصفانه میلیارد تن آب اختصاص کشف شد.

اشتراک گذاری