بهره برداران تصفیه خانه فاضلاب سراوان موظفند به تعهدات خود به موقع عمل کنند.


فرماندار رشت با اشاره به لزوم شناسایی و رفع گلوگاه های موثر برای کاهش سرعت تصفیه خانه شیرابه سراوان گفت: متولیان این پروژه موظفند به تعهدات خود در موعد مقرر عمل کرده و تصفیه خانه را به بهره برداری برسانند. .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در پی بازدید میدانی فرماندار رشت، دادستان و شورای شهرداری سنگر از سایت پسماند سراوان، دکتر امام پناهی. ، با هدف بررسی و جمع بندی نتایج بازدید میدانی اخیر که با حضور دادستان عمومی و انقلاب در اداره سنگر، ​​مدیران عامل و مدیران کل شرکت های آب و فاضلاب و محیط زیست انجام شد، می باشد. رئیس استان، شورای اسلامی شهر رشت، ناظر بر شهرداری رشت و رئیس هیئت مدیره پیمانکار مجری طرح در دفتر خود در فرمانداری، احتمال بروز مشکلات غیرضروری در مسیر را ذکر می کنند. وی با اجرای این طرح ها گفت: تلاش دولت، تامین اعتبارات ریالی لازم، اهمیت بالای ساماندهی سایت پسماند سراوان و پاسخگویی به مطالبه حقوق عمومی، تاخیر در اجرا و بهره برداری از تصفیه خانه. کارخانه سراوان شیرابه دریافت نمی کند.

نماینده دولت در مرکز استان با تاکید بر اینکه تعهد به انجام تعهدات با حداقل انحراف از زمان بندی ها سیاست انتقادی دولت، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی است، تاکید کرد: عدم انجام تعهدات در اجرا. پروژه ای با ابعاد اجتماعی و زیست محیطی. پسماندهای سراوانای مربوط به بهداشت عمومی قابل توجیه نیست و متولیان اجرای پروژه اعم از شهرداری و پیمانکار مربوطه موظفند به تعهدات خود در موعد مقرر عمل کنند.

وی با اشاره به موفقیت بخشداری در مدیریت پسماند و تفکیک در مبدا گفت: با توجه به انباشت زباله در سایت سراوان طی سالیان گذشته، حل اساسی و همیشگی این معضل نیازمند حرکت جهادی است. در شناسایی موانع موجود و حضور میدانی پرسنل ذیربط.

فرماندار رشت حساسیت دولت سیزدهم را در خصوص مسائل مربوط به سلامت مردم و سلامت جامعه و تلاش مدیریت عالی استان برای رفع عقب ماندگی های گذشته و جبران آن بیان کرد. با تاکید بر رعایت زمان بندی در تحقق وعده ها تصریح کرد: موانع احتمالی پروژه تصفیه خانه فاضلاب سراوان و تعیین دستگاه های ذیربط در اجرای دستور کار، پیمانکار مربوطه موظف به انجام آن است. اعلامیه قطعی توانایی برای ادامه کار بر اساس شرایط قرارداد و رعایت استانداردهای تعیین شده توسط سازمان نظارتی.

به اشتراک بگذارید