به اصل امام خمینی (ره) ۲۵۰۰ لباس به نیازمندان اهدا شد.


جانشین ستاد اجرایی فرمان امام گیلان در خصوص اجرای قالب تشویقی احسان در استان ذکر شد: {در این} قالب ۲۵۰۰ انگشت لباس بین نیازمندان dishing out کرده ایم.

به گزارش دیارمیرزا قائم مقام قوانین امام گیلان همراه خود ردیابی به اجرای قالب تشویقی احسان {در این} قلمرو ذکر شد: {در این} قالب ۲۵۰۰ انگشت لباس بین نیازمندان dishing out کرده ایم. سال نو مبارک

محتبی اجتناب کرده اند dishing out البسه برای خانوار های نیازمند اماراتی خبر داد

وی افزود: خانوار های نیازمند همراه خود همکاری جهادگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های عالی شناخته شده به عنوان همکاران فرمان امام تعیین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این لباس را اکتسابی کرده اند.

سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی کل سپاه گیلان همراه خود ردیابی به اجرای قالب تشویقی احسان در استان ذکر شد: {در این} قالب ۲۵۰۰ البسه بین نیازمندان به رویداد سال نو dishing out شده است. باعث خوشحال از ممکن است است”

اشتراک گذاری