به حداقل رساندن تولید زباله و مشارکت جمعیت در طرح تفکیک بسیار مهم است


رشاد تصریح کرد: تمام تلاش خود را برای رفع دغدغه های مسئولان به کار می گیریم که طبیعتا رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت و خوشبختانه در جلسه امروز شهرداری کلاچای نیز حسن نیت حاصل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرسا، شهرداری کلاچای برای ساماندهی زباله های شهر میزبان شهرداران شهرستان رودسر و شهردار کلاچای بود.

شهردار کلاچای به دغدغه های استاندار گیلان در حوزه پسماند اشاره کرد و تاکیدات شهرستان رودسر را در جلسه اعضای شرکت تعاونی بازیافت پسماند شهرستان رودسر که شهرداران شهرستان رودسر نیز حضور داشتند، پیگیری کرد. فرماندار مدیریت منطقه گفت: تلاش می کنیم شرکت پسماند ایجاد کنیم و این مهم را تا جایی که نیاز دارد بازیافت کنیم.

مهدی رشاد با قدردانی از نگاه خردمندانه استاندار و استاندار گیلان افزود: تمام تلاش خود را برای رفع دغدغه های مسئولین به کار خواهیم گرفت که طبیعتاً منجر به این امر خواهد شد. رضایت مردم، جانبداری کنیم، خوشبختانه در جلسه امروز شهرداری کلاچای حسن نیت نیز حاصل شد.

شهردار کلاچای با تاکید بر اینکه تشکیل شرکت تعاونی بازیافت پسماند باید دارای ضمانت اجرایی و اعتبار باشد که مهمترین موضوع را در حوزه قانونی دانست.

وی گفت: اگر بتوان این شرکت را با زیرساخت های بزرگ راه اندازی کرد، قطعا تولید بهتری در حوزه مدیریت پسماند حاصل می شود و در سناریوی فعلی همه بر کاهش تولید زباله تاکید داریم. مشارکت مردم در حوزه تفکیک زباله در مبدا.

در این جلسه شهردار کلاچای چاباسر، رحیم آباد، شهرداران واجارگه، نماینده شهرداری رودسر، عضو شورای شهر رودسر خانم خانبرزاده مدیرعامل این شرکت نیز حضور داشت. و نیز حضور داشتند که در جلسه بعدی حل و فصل و در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به اشتراک بگذارید