به دولت برای اجرای قانون واردات خودرو + سند ابلاغ کرد


براساس مواد ۵، ۶ و ۷ این قانون، وظایف و الزامات جدید ارتقای کیفی خودروهای ساخت داخل از جمله عدم اعلام خودروهای مشمول تایید سازمان استاندارد به دولت ابلاغ شده است. خودروها به شورای رقابت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمدبکر خلیفه رئیس مجلس شورای اسلامی مجوز واردات خودرو به مدت پنج سال را صادر کرد.

بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد، محدودیت‌های واردات خودرو باید تنظیم و تصویب شود.

این قانون ابتدا با مخالفت و اعتراض هیئت عالی هیئت اعزامی مواجه شد، اما بعداً به تصویب مجلس رسید.

براساس مواد ۵، ۶ و ۷ این قانون، وظایف و الزامات جدید ارتقای کیفی خودروهای ساخت داخل از جمله عدم اعلام خودروهای مشمول تایید سازمان استاندارد به دولت ابلاغ شده است. خودروها به شورای رقابت.

اشتراک گذاری